Visma inSchool for elever og Foresatte

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

 

Innlogging VIS - Gand vgs

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 


Introduksjonsvideo for elever 

Tilgang for foresatte 

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

·         Egne kontaktopplysninger

·         Timeplan

·         Historikk

·         Læreplan

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.
Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.
Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Elever over 18 år

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykkeerklæring for foresatte/elev over 18 år 

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Les om behandling av personopplysninger i 
personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 

VIS i Rogaland 

Gand videregående skole inviterer 10.klasseelever til et digitalt møte i skoletiden, onsdag, 09.02. kl. 09.00-10.15. Vi oppfordrer elevene til å gjøre seg kjent med programområdene her på hjemmesiden
Under de fleste programområdene ligger det filmsnutter du kan se.

Som sikkert flere har fått med seg er det noe knapphet på hurtigtester. Følgelig må det prioriteres. Sandnes kommunes nettsider sier følgende:

Hovedregler:
• Elever og ansatte med symptomer bør testes uavhengig av nærkontaktstatus.
Ansatte som er nærkontakter til smittede testes dag 3 og 5 etter kontakt med smittede.»

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til oss som bekrefter at:  

  • de hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021 
  • koronasituasjonen var årsaken til nedgangen  

 

Gand videregående skole har stiftelsen THK som sin samarbeidspartner. Skolen samarbeider i forhold til THK sin humanitære del av organisasjonen. Elevene ved Gand har vært med og samlet inn midler til ulike tiltak i byen Korosten i Ukraina gjennom 20 år. Ved hjelp av midlene som er blitt samlet inn, har det blant annet blitt bygget barnehjem, dagsenter for barn med ulike funksjonsnedsettelser, mor – barn hjem, fritidshus for barn og unge og det siste prosjektet vi bidro til var å bygge et hjem for unge enslige mødre.

Hør og se mer i en bildeserie om dette og prosjektene skolen har vært med på.

Skolens solidaritetsprosjekt - Tsjernobyl

Årshjul for solidaritetsarbeid ved Gand (PDF, 117 kB)

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Pressemelding | Dato: 04.11.2021

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Resultatene for skolevalget på Gand finner du ved å klikke her:

Skolevalg Gand 2021

 

 Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21. For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Hva innebærer gult smittevernnivå?

  

Velkommen som elev på Gand vgs.! Vi starter opp skoleåret mandag 16.08 på Elise Ottesens plass i E/D bygget etter følgende oppmøteplan:

 

Rektor.

PC-ordningen starter opp igjen 16. juni.

Til toppen