Aktuelt
VIS

Fra og med skoleåret 2020/21 skal Rogaland fylkeskommune sammen med alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, innføre et nytt skoleadministrativt system kalt VIS (Visma in school).

 

Det blir noen justeringer av skolens tilbud neste skoleår.

 

Neste skoleår tar vi i bruk nye læreplaner på alle VG1 kurs i det som er kalt en fagfornyelse. I tillegg har vi fått en overordnet del som erstatter den tidligere generelle delen.

  

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og fylkesvaraordfører inviterer til

FORELDRE-/FORESATTEMØTE OM RUSSETIDEN

Til toppen