Rogaland er med i pilotprosjekt for massetestingen av covid 19. Elever og ansatte på Gand videregående skole og Sauda vidaregåande skule er med i prosjektet som starter onsdag 19. mai.

 

 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars
 

 Da er vi som skole tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20.01. Gult nivå er det samme nivået vi var på før juleferien. 
Gult nivå innebærer:

  • All undervisning skjer på skolen etter timeplanen (unntatt praksis og YFF)
  • Unngå trengsel og samling i store grupper ( Derfor er sitteplasser i kantina inntil videre avstengt.)
  • 1 meters avstand i alle fellesområder
  • Til liks med andre skoler vil vi tilstrebe å opprettholde en meters avstand i klasserom
  • All møtevirksomhet gjennomføres på teams
  • God håndhygiene, vask hender ofte
  • Elevene fortsetter med å bruke inngangene etablert i rødt nivå for å unngå trengsel i hovedinngangen
  • Ingen syke skal møte på skolen
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer
  • Kantineutsalget er åpent

Av smittevernhensyn henvises de ulike avdelinger inntil videre å benytte en fast inngang på skolen 
     

 Enda en elev ved en annen påbyggklasse har i dag 23.desember testet positivt for Covid19. Medelever i klassen er satt i karantene.

En elev ved påbygg har i dag 22. desember testet positivt på Covid19. Medelever i klassen er satt  i karantene fram til 01.01.2021.

Rektor Lars Tore Helgeland

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.    

Bor du nær skolen?
Sykle eller gå.

Bor du mindre enn seks kilometer fra skolen, må du enten gå, sykle eller ta en av de ordinære bussrutene.

Må du ta buss?
Sitt heller enn å stå.

Bor du mer enn seks kilometer fra skolen, kan du ta skolebussen. Husk at du reduserer faren for smitte ved å sitte skulder mot skulder heller enn å stå ansikt mot ansikt i midtgangen.

Det hviler et stort ansvar på hver og en av oss nå. Ta det ansvaret for de rundt deg.
 

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Fra tirsdag 10.11 og fram til 11.12 kan VG1-, VG2- og VG3 elever gjennomføre elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Lenke  til undersøkelsen legges ut til elevene i itslearning.

Informasjon til elever og foresatte om formål og hvordan undersøkelsen gjennomføres kan lastes ned her.

Informasjon elever (PDF, 94 kB)

Informasjon foresatte (PDF, 41 kB)

Elevene vil få tilbud om gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse i uke 38 og 39 på skolen (se oversikt ved å åpne saken). Elever som har fått vaksinen de siste 5 årene, trenger ikke å få vaksine.

Se fhi.no for info om sykdommen og vaksinen (Nimenrix).

Til toppen