Første Skoledag 17 august – plan for fremmøte. 
Elevene møter på Elise Ottesens plass i E/D bygget 

 

Klasser 

Klokke 

Antall 

08.05 

VG2 Helsefagarbeider 
VG2 Barn og Ungdom 

VG2 Byggteknikk 

VG2 Kjøretøy 
VG2 Bilskade og lakk 

195 

08.40 

VG2 Elenergi 
VG2 Data og elektronikk 
VG2 Automatisering 
Vg3 Automatisering 
Vg2 IKT Servicefag 
VG2 Transport og logistikk 
Vg2 Salg, service og sikkerhet 

165 

09.15 

Arbeidstrening 
Utvidet praksis bygg 
Utvidet praksis Service og samferdsel 

Innføringsklasser for minoritetsspråklige elever 

90 

09.50 

VG1 Teknikk og industriell produksjon 
VG1 Elektro 

150 

10.30 

VG1 Helse og oppvekst 

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

135 

11.10 

VG1 Salg, service og reiseliv 

Vg1 Bygg og anleggsteknikk 

135 

12.00 

3 påbygg 

4. Påbygg

210 

18:00 4. påbygg kveldsklasse 30

Tilbudet gjelder deg som skal begynne på videregående til høsten. Du kan bestille PC eller Mac i vår PC-ordning allerede fra 15. juni. 

Gand videregående skole er så heldig å ha Aud Charlotte Ullestad som lærer. Innovasjon i skolen og kompetanse i programmering øker fagforståelsen og gir elevene mulighet til mer kreativ bruk av viktige verktøy.

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen i artikkelen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og anbefaler et ekstra fokus på gode hygienevaner for å forebygge smitte når skolene nå starter igjen etter vinterferien.

Bane NOR ser et økende problem blant barn og unge som ferdes ulovlig i og ved jernbanespor. Dette er ekstremt risikabelt. Ulovlig ferdsel rundt høyspenningsanlegg er også av ekstremt høy risiko. Bane NOR ønsker å formidle kunnskap om dette og har blant annet laget noen videoer for å sette fokus på dette.

VIS

Fra og med skoleåret 2020/21 skal Rogaland fylkeskommune sammen med alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, innføre et nytt skoleadministrativt system kalt VIS (Visma in school).

 

Det blir noen justeringer av skolens tilbud neste skoleår.

 

Neste skoleår tar vi i bruk nye læreplaner på alle VG1 kurs i det som er kalt en fagfornyelse. I tillegg har vi fått en overordnet del som erstatter den tidligere generelle delen.

Til toppen