VIS - skolenes administrative system - Hvordan bli kjent i VIS?

Visma InSchool (VIS)er skolenes administrative system og brukes i  alle offentlige videregående skoler.

VIS brukes av elever , lærere og foresatte til elever under 18 år.

Vedlagt ligger en kort presentasjon i hvordan bli kjent i VIS  VIS for foresatte august 2023 (PDF, 709 kB). Nederste slide viser en introduksjonsvideo beregnet på deg som er foresatt til elev under 18år