Gand vgs

Fraværsregler

Den 11/10-2021 opphørte unntaksbestemmelsene for fraværsføringen. Det vil ikke lenger være mulig for elever å dokumentere fravær med egenmelding eller foreldremelding. 
Les mer i aktueltoppslag

 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 


Gand videregående skole er på grønt nivå

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

Til toppen