Videregående skole

Vær den du er – bli hva du vil! 

Vi har godt læringsmiljø og blant landets beste opplæring. Husk søknadsfristen 2. mars. Vi gleder oss til å ta imot deg.

Våre utdanningsprogram   Søk skoleplass - Vigo.no

Gand er en av Rogalands største videregående skoler.

Gand har et mangfold av fag og muligher.

Aktuelt

  • Vær den du er, og bli hva du vil.
    Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk søknadsfristen 2. mars
  • Farlig ferdsel i og ved toglinjer samt rundt høyspenningsanlegg.
    Bane NOR ser et økende problem blant barn og unge som ferdes ulovlig i og ved jernbanespor. Dette er ekstremt risikabelt. Ulovlig ferdsel rundt høyspenningsanlegg er også av ekstremt høy risiko. Bane NOR ønsker å formidle kunnskap om dette og har...
  • VIS
    Fra og med skoleåret 2020/21 skal Rogaland fylkeskommune sammen med alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, innføre et nytt skoleadministrativt system kalt VIS (Visma in school).
Til toppen