Gand vgs

PC-ordningen.

Siste frist for Vg1-elever var 30. november.

Bestilling for voksne elever fortsetter ut april 2022.

 

Fraværsregler - Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.
Les mer i aktueltoppslag

 
 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 


Gand videregående skole er på grønt nivå

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

Til toppen