Gand vgs

Mangler du karakterer, har tatt et fag uten å få vurdering, eller strøket på eksamen?

I juni åpner vi dørene på tre videregående skoler for å hjelpe deg å bestå. 
Sommerskolen er et gratis kurs som varer i to uker. Du får hjelp av lærere og assistenter for å stå på eksamen, med gratis frokost og lunsj.
Fristen for å søke sommerskole går ut den 7. juni. Les hvordan du søker, og hvilke fag du kan melde deg opp til eksamen i, ved å trykke her

Aktuelt

Til toppen