Gand vgs

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

 

Fra i morgen (torsdag) er Gand VGS på rødt nivå. Det betyr redusert fysisk oppmøte (rotasjon mellom klasser) og mer digital undervisning. Informasjon om oppmøte til den enkelte elev vil komme fra kontaktlærer. Se også hvilken inngang den enkelte avdeling benytter på skole.


På Gand videregående skole er det nå en smittesituasjon som berører flere klasser. De berørte elevene og lærerne som er definert som nærkontakter er satt i smittekarantene. Elevene og lærerne har fått tildelt tid til testing.Husstandsmedlemmer, det vil si de som bor sammen med eleven i karantene,  settes inntil videre i ventekarantene. Personer i ventekarantene skal ikke teste seg, og ventekarantenen opphører når eleven har fått et negativt svar på sin test. Skulle eleven teste positivt vil hustandsmedlemmene bli satt i smittekarantene, og de vil få nærmere instruksjoner fra smittesporing
I tillegg har skolen en del elever i ventekarantene. I de tilfellene er ikke husstanden i ventekarantene. 

Mvh Lars Tore Helgeland
Rektor Gand vgs. 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Utdanningsvalg for ungdomskoleelever

Smittevernsituasjonen har dessverre medført at vi i år ikke kan ta i mot 9. og 10- klassinger til å besøke Gand for å se våre utdanningsprogram. Vi vil derfor at dere utforsker hjemmesiden vår for å se utdanningsprogrammene og videre se hva skolen har å tilby deg.
Se videoer elever og lærere har laget

 

Vær den du er, og bli hva du vil

Gand videregående skole har godt læringsmiljø og opplæringen er blant landets beste. Du kan velge mellom flere utdanningsprogram. Husk å søke innen 1. mars.
Velkommen til oss!

Våre utdanningsprogram

Søk skoleplass – vigo.no

 

Hva skjer?

 • 13
  mai

  Offentlig høytidsdag

  Dato:
  13.05.2021
  Sted:
  Gand videregående skole
 • 14
  mai

  Fridag

  Dato:
  14.05.2021
  Sted:
  Gand videregående skole
 • 17
  mai

  Grunnlovsdag

  Dato:
  17.05.2021
  Sted:
  Gand videregående skole

Aktuelt

Til toppen