Videregående skole

Gand er en av Rogalands største videregående skoler.

Gand har et mangfold av fag og muligher. Sjekk vårt utdanningstilbud her

Aktuelt

  • Farlig ferdsel i og ved toglinjer samt rundt høyspenningsanlegg.
    Bane NOR ser et økende problem blant barn og unge som ferdes ulovlig i og ved jernbanespor. Dette er ekstremt risikabelt. Ulovlig ferdsel rundt høyspenningsanlegg er også av ekstremt høy risiko. Bane NOR ønsker å formidle kunnskap om dette og har...
  • VIS
    Fra og med skoleåret 2020/21 skal Rogaland fylkeskommune sammen med alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, innføre et nytt skoleadministrativt system kalt VIS (Visma in school).
  • Skolens tilbud for skoleåret 2020/21.
    Det blir noen justeringer av skolens tilbud neste skoleår.
Til toppen