Skoleruter

Øverst ligger skolerute for 2019/2020. Bla ned på siden for å finne for neste skoleår.

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager. Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

Skolerute 2019-2020

August

Plandager: 14., 15. og 16. august
Første skoledag for elevene: 19.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 07.oktober til 11.oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 12.november

Desember

Siste skoledag før jul: 20.desember

Januar

Første skoledag etter jul: 02.januar

Februar

Vinterferie i uke 9, 24.februar til 28.februar
Felles plandag/fagnettverksdag  12.februar

Mars

 

April

Påskeferie 6.–13. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 14. april
Plandag: 
30.april

Mai

Offentlig høytidsdag fredag 1. mai

Offentlig høytidsdag torsdag 21. mai (Kristi himmelfart)

Juni

Siste skoledag 19.juni

 

Skolerute 2020 - 2021

August

Plandager: 11.12.13. og 14. august
Første skoledag for elevene: 17.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 05.oktober til 09.oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 10.november

Desember

Siste skoledag før jul: 22.desember

Januar

Første skoledag etter jul: 04.januar

Februar

Felles plandag/fagnettverksdag  10.februar

Mars

Vinterferie i uke 9, 1. mars – 05. mars

April

Påskeferie 29.mars- 5. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 06. april

Mai

Offentlig høytidsdag torsdag 13. mai (Kristi himmelfart)
Fridag  fredag  14. mai.
Mandag 17. mai  Grunnlovsdag
Mandag  24. mai  2. pinsedag

Juni

Siste skoledag 18.juni

Til toppen