Skolerute

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager).
Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned Hendelse Antall dager for elever
August Første skoledag for elevene: 16.august. 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41. 09.oktober til 13.oktober. 17
November Felles planleggingsdag 14.november. Fri for elevene. 21
Desember Siste skoledag før jul: Onsdag 20.desember. 14
Januar Første skoledag etter jul: Tirsdag 02.januar. 22
Februar Felles planleggingsdag 15.februar. 16
Mars Vinterferie i uke 9, 26.februar – 1.mars. Påskeferie 25.03 – 29.03 15
April Påskeferie 1 april. 21
Mai Fridager: Onsdag 1.mai. Torsdag 09. mai (Kristi himmelfartsdag). Fredag 10.mai. Fredag 17. mai Grunnlovsdag. Mandag 20.mai 2.pinsedag. 17
Juni Siste skoledag 19.juni. 14
Sum dager: 190

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned Hendelse
August Første skoledag for elevene: 17.august
September
Oktober Høstferie uke 41. 10 oktober til 14.oktober
November Felles plandag/fagnettverksdag 15.november. Fri for elevene.
Desember Siste skoledag før jul: Torsdag 22.desember
Januar Første skoledag etter jul: Mandag 02.januar
Februar Felles plandag/fagnettverksdag 15.februar
Mars Vinterferie i uke 9, 27.februar – 3.mars
April Påskeferie 3.april - 10. april. Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 11. april
Mai Fridag mandag 1.mai, Onsdag 17. mai Grunnlovsdag, Torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag), Mandag 29.mai 2.pinsedag.
Juni Siste skoledag 16.juni