Skolerute

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager).
Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

Skolerute 2024 -2025

Skolerute 2024 -2025
Måned Hendelse Antall dager for elever
August Første skoledag for elevene: 19.august. 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41: 07.oktober til 11.oktober. 18
November Felles planleggingsdag 5.november. Fri for elevene. 20
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag etter jul: torsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag 12.februar. Vinterferie i uke 9: 24.februar – 28.februar 14
Mars 21
April Påskeferie 14.04 - 21.04  16
Mai Fridager: Torsdag 1.mai. Fredag 2. mai. Torsdag 29. mai (Kristi himmelfartsdag).   19
Juni 9. juni. 2. pinsedag. Siste skoledag: fredag 20.juni.   14
Sum dager: 190

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned Hendelse Antall dager for elever
August Første skoledag for elevene: 16.august. 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41. 09.oktober til 13.oktober. 17
November Felles planleggingsdag 14.november. Fri for elevene. 21
Desember Siste skoledag før jul: Onsdag 20.desember. 14
Januar Første skoledag etter jul: Tirsdag 02.januar. 22
Februar Felles planleggingsdag 15.februar. Vinterferie i uke 9, 26.februar – 1.mars. 16
Mars Påskeferie 25.03 – 01.04 15
April Påskeferie 25.03 - 01.04 21
Mai Fridager: Onsdag 1.mai. Torsdag 09. mai (Kristi himmelfartsdag). Fredag 10.mai. Fredag 17. mai Grunnlovsdag. Mandag 20.mai 2.pinsedag. 18
Juni Siste skoledag 19.juni. 13
Sum dager: 190