Skoleruter

Skolerute  2022 - 2023

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager.
Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

August

Første skoledag for elevene: 17.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 10 oktober til 14.oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 15 .november. Fri for elevene.

Desember

Siste skoledag før jul: Torsdag 22.desember

Januar

Første skoledag etter jul: Mandag 02.januar

Februar

Felles plandag/fagnettverksdag  15.februar

Mars

Vinterferie i uke 9,  27.februar – 3.mars

April

Påskeferie 3.april - 10. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 11. april

Mai

Fridag mandag 1.mai
Onsdag 17. mai  Grunnlovsdag
Torsdag  18. mai  (Kristi himmelfartsdag)
Mandag 29. mai 2. pinsedag

Juni

Siste skoledag 16.juni

 

Skolerute 2021 - 2022

August

Første skoledag for elevene: 16.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 11 oktober til 17 .oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 16 .november. Fri for elevene,

Desember

Siste skoledag før jul:  Onsdag 22.desember

Januar

Første skoledag etter jul: Mandag 03.januar

Februar

Felles plandag/fagnettverksdag  17.februar

Mars

Vinterferie i uke 9,  28.februar – 6.mars

April

Påskeferie 11.april - 18. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 19. april

Mai

Fridag fredag 13. mai
Fridag  mandag 16. mai.
Tirsdag 17. mai  Grunnlovsdag
Torsdag  26. mai  (Kristi himmelfart)
Mandag 6.juni 2. pinsedag

Juni

Siste skoledag 17.juni

 

 

Til toppen