Skoleruter

Skolerute 2020 - 2021

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager. Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

August

Plandager: 11.12.13. og 14. august
Første skoledag for elevene: 17.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 05.oktober til 09.oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 10.november

Desember

Siste skoledag før jul: 22.desember

Januar

Første skoledag etter jul: 04.januar

Februar

Felles plandag/fagnettverksdag  10.februar

Mars

Vinterferie i uke 9, 1. mars – 05. mars

April

Påskeferie 29.mars- 5. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 06. april

Mai

Offentlig høytidsdag torsdag 13. mai (Kristi himmelfart)
Fridag  fredag  14. mai.
Mandag 17. mai  Grunnlovsdag
Mandag  24. mai  2. pinsedag

Juni

Siste skoledag 18.juni

 

Skolerute 2021 - 2022

August

Første skoledag for elevene: 16.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 11 oktober til 17 .oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 16 .november. Fri for elevene,

Desember

Siste skoledag før jul:  onsdag 22.desember

Januar

Første skoledag etter jul: Mandag 03.januar

Februar

Felles plandag/fagnettverksdag  17.februar

Mars

Vinterferie i uke 9,  28.februar – 6.mars

April

Påskeferie 11.april - 18. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 19. april

Mai

Fridag  mandag 16. mai.
Tirsdag 17. mai  Grunnlovsdag
Torsdag  26. mai  (Kristi himmelfart)
Mandag 6.juni 2. pinsedag

Juni

Siste skoledag 17.juni

Til toppen