Skolerute

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager).
Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned Hendelse
August Første skoledag for elevene: 17.august
September
Oktober Høstferie uke 41. 10 oktober til 14.oktober
November Felles plandag/fagnettverksdag 15.november. Fri for elevene.
Desember Siste skoledag før jul: Torsdag 22.desember
Januar Første skoledag etter jul: Mandag 02.januar
Februar Felles plandag/fagnettverksdag 15.februar
Mars Vinterferie i uke 9, 27.februar – 3.mars
April Påskeferie 3.april - 10. april. Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 11. april
Mai Fridag mandag 1.mai, Onsdag 17. mai Grunnlovsdag, Torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag), Mandag 29.mai 2.pinsedag.
Juni Siste skoledag 16.juni

 

Til toppen