Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Skolerute 2019/2020

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av dagene (oppstart, høst- og vinterferie og felles planleggingsdager. Plassering av andre fridager og skoleslutt setter skolene fritt innenfor rammene opplæringsloven gir.

Skolerute Gand videregående 2019-2020

August

Plandager: 14., 15. og 16. august
Første skoledag for elevene: 19.august

September

 

Oktober

Høstferie  i uke 41, 07.oktober til 11.oktober

November

Felles plandag/fagnettverksdag 12.november

Desember

Siste skoledag før jul: 20.desember

Januar

Første skoledag etter jul: 02.januar

Februar

Vinterferie i uke 9, 24.februar til 28.februar
Felles plandag/fagnettverksdag  12.februar

Mars

 

April

Påskeferie 6.–13. april.
Første skoledag etter påskeferien: Tirsdag 14. april
Plandag: 
30.april

Mai

Offentlig høytidsdag fredag 1. mai

Offentlig høytidsdag torsdag 21. mai (Kristi himmelfart)

Juni

Siste skoledag 19.juni

Til toppen