Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Aktuelt

Gand videregående skole er så heldig å ha Aud Charlotte Ullestad som lærer. Innovasjon i skolen og kompetanse i programmering øker fagforståelsen og gir elevene mulighet til mer kreativ bruk av viktige verktøy.

I perioden skolen er stengt og elever har hjemmeundervisning:

Har du som elev/foresatte behov for samtale med skolens elevtjeneste – herunder rådgivere eller helsesykepleiere, kan du ta kontakt direkte på mobil eller e-post. Her kan du stille spørsmål eventuelt avtale tidspunkt for samtale.

Rådgivere ved stengt skole
Rådgivere ved stengt skole
Rådgiver Telefon Epost
Asbjørg (rådgiver) 415 13 047 asbjoerg.saeboe@skole.rogfk.no
Vibecke (rådgiver) 997 37 645 vibeke.hoie@skole.rogfk.no
Linda (rådgiver) 924 21 307 linda.vollesfjord.moseid@skole.rogfk.no
Rita (rådgiver) 990 91 426 rita.eide@skole.rogfk.no
Oddveig (rådgiver) 993 93 624 oddveig.frantzen.tolo@skole.rogfk.no
Tina (rådgiver minoritetsspråklige elever) 934 93 624 tina.ihler@skole.rogfk.no
Torhild (helsesykepleier) 902 29 537 torhild.hunsbedt@sandnes.kommune.no
Inga (OT) 975 64 477 inga.sandnes@skole.rogfk.no

 

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Områder med vedvarende spredning: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen i artikkelen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og anbefaler et ekstra fokus på gode hygienevaner for å forebygge smitte når skolene nå starter igjen etter vinterferien.

Bane NOR ser et økende problem blant barn og unge som ferdes ulovlig i og ved jernbanespor. Dette er ekstremt risikabelt. Ulovlig ferdsel rundt høyspenningsanlegg er også av ekstremt høy risiko. Bane NOR ønsker å formidle kunnskap om dette og har blant annet laget noen videoer for å sette fokus på dette.

VIS

Fra og med skoleåret 2020/21 skal Rogaland fylkeskommune sammen med alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, innføre et nytt skoleadministrativt system kalt VIS (Visma in school).

 

Det blir noen justeringer av skolens tilbud neste skoleår.

 

Neste skoleår tar vi i bruk nye læreplaner på alle VG1 kurs i det som er kalt en fagfornyelse. I tillegg har vi fått en overordnet del som erstatter den tidligere generelle delen.

Til toppen