Visma inSchool for elever og Foresatte

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

 

Innlogging VIS - Gand vgs

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 


Introduksjonsvideo for elever 

Tilgang for foresatte 

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

·         Egne kontaktopplysninger

·         Timeplan

·         Historikk

·         Læreplan

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.
Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.
Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Elever over 18 år

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykkeerklæring for foresatte/elev over 18 år 

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Les om behandling av personopplysninger i 
personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 

VIS i Rogaland 

Sted: Gand videregående skole, Hoveveien 2-4 Sandnes 

De videregående skolene i området inviterer til utdanningsmesse for alle elever og foresatte på 10.trinn i Sandnes og Gjesdal kommune. Her vil dere få informasjon om de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole. 

Fra 07.november 2022 vil Sandnes Parkering drifte parkeringen på skolen. Det vil da bare bli parkering for mopeder og motorsykler med to hjul. Områdene for sykkel og moped/motorsykkelparkering er merket på kart.

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige
utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.
Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.
Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no.

Det blir foreldremøter etter følgende oppsett:

UP Service blir med på tirsdag og UP Bygg blir med på onsdag

Møtene vil starte med en fellessamling i DBS før foresatte blir med kontaktlærer til klasserom for mer fagspesifikk informasjon.

Det er begrensede parkeringsmuligheter på skolen. Fint om dere finner parkering andre steder.

Vi er allerede kommet noen dager inn i «feriemodus» - men benytter denne anledningen til å ønske våre elever en riktig god sommer!
Onsdag 17.august er første skoledag for skoleåret 2022-2023. Klassene møter opp etter følgende plan:

Hei og velkommen til Gand. Vi gleder oss til å møte dere og har satt opp følgende program for introduksjonsdagene i august:

 

Tirsdag 09. august.

Kl.0830 – 11.00 Velkommen til Gand ved rektor Sverre Hetland og ledergruppen. Vi møtes på personalrommet og fortsetter i Gaugen.

Kl. 11.00 – 12.00 Det serveres felles lunsj

Kl. 12.00 – 13.30 HMS, beredskap og brannvernsrutiner ved Jan Erik Thorkildsen

Kl. 13.30 – 15.00 Innføring i skolens IKT systemer ved Sverre Wilhelmsen og Endre Egeland

KL. 15.00 – 15.30 Henting av nøkler og kort, samt tid med egen avdelingsleder

 

Onsdag 10. august
08.15 – 11.30 1. hjelpskurs

11.30 – 12.15 Lunsj – ta med matpakke

12.15 – 14.00 Info om skolens administrasjonssystem VIS (Visma in school)

14.00 – 15.00 Praktisk info – handlingsplaner og rutiner etc

 

Mindre justeringer kan forkomme.

Med vennlig hilsen
Sverre Hetland
rektor

Fraværsregler

 Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole.

Da har du her muligheten  til å skaffe deg et lite forsprang!   Vi inviterer nettopp deg til to dager hvor du kan bli kjent med den nye skolen, treffe andre medelever og hilse på noen ansatte på skolen. Dette er også en fin anledning til at vi kan bli raskere kjent med deg!  

 Onsdag denne uka var lærere og miljøarbeidere på innføring, kombinasjonsklasser og UP på dagskurs med Prosjekt frihet. Kurset var et samarbeid med morsmålslærere fra FBU i Sandnes, helsesykepleiere og Gand. Temaet er knyttet til forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll. Linn Iren Engemyr Knutsen  holdt et flott, inspirerende og viktig kurs for oss i arbeidet for et enda bedre elevmiljø på Gand. Nå gleder vi oss til å bruke dette inn i vår undervisning.

Vg1 - klassene på Salg, service og reiseliv skal i samarbeid med Kvadrat drifte byttebutikken Give & Take by Gand vgs som kommer til å ha åpent torsdag - lørdag denne uken (uke 12). I denne butikken kan kunden enten bytte eller kjøpe varen hvor pengene går til THK - stiftelsen gjennom vipps.

Mandag - onsdag kl.18 - 21.00 står elevene klare til å ta imot klær som skal fylle butikklokalet (det gamle lokalet til4Sound). Flott om ansatte, elever eller andre benytter muligheten til å bidra.

Til toppen