Vi er allerede kommet noen dager inn i «feriemodus» - men benytter denne anledningen til å ønske våre elever en riktig god sommer!
Onsdag 17.august er første skoledag for skoleåret 2022-2023. Klassene møter opp etter følgende plan:

Hei og velkommen til Gand. Vi gleder oss til å møte dere og har satt opp følgende program for introduksjonsdagene i august:

 

Tirsdag 09. august.

Kl.0830 – 11.00 Velkommen til Gand ved rektor Sverre Hetland og ledergruppen. Vi møtes på personalrommet og fortsetter i Gaugen.

  • Satsingsområder
  • PUA (pedagogisk utviklingsarbeid) vurdering, elev aktiv læring, SNO etc.
  • God skolestart – makkerskap
  • Laget rundt eleven
  • Onsdagsmøter og informasjonsrutiner

Kl. 11.00 – 12.00 Det serveres felles lunsj

Kl. 12.00 – 13.30 HMS, beredskap og brannvernsrutiner ved Jan Erik Thorkildsen

Kl. 13.30 – 15.00 Innføring i skolens IKT systemer ved Sverre Wilhelmsen og Endre Egeland

KL. 15.00 – 15.30 Henting av nøkler og kort, samt tid med egen avdelingsleder

 

Onsdag 10. august
08.15 – 11.30 1. hjelpskurs

11.30 – 12.15 Lunsj – ta med matpakke

12.15 – 14.00 Info om skolens administrasjonssystem VIS (Visma in school)

14.00 – 15.00 Praktisk info – handlingsplaner og rutiner etc

 

Mindre justeringer kan forkomme.

Med vennlig hilsen
Sverre Hetland
rektor

Fraværsregler

 Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole.

Da har du her muligheten  til å skaffe deg et lite forsprang!   Vi inviterer nettopp deg til to dager hvor du kan bli kjent med den nye skolen, treffe andre medelever og hilse på noen ansatte på skolen. Dette er også en fin anledning til at vi kan bli raskere kjent med deg!  

 Onsdag denne uka var lærere og miljøarbeidere på innføring, kombinasjonsklasser og UP på dagskurs med Prosjekt frihet. Kurset var et samarbeid med morsmålslærere fra FBU i Sandnes, helsesykepleiere og Gand. Temaet er knyttet til forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll. Linn Iren Engemyr Knutsen  holdt et flott, inspirerende og viktig kurs for oss i arbeidet for et enda bedre elevmiljø på Gand. Nå gleder vi oss til å bruke dette inn i vår undervisning.

Vg1 - klassene på Salg, service og reiseliv skal i samarbeid med Kvadrat drifte byttebutikken Give & Take by Gand vgs som kommer til å ha åpent torsdag - lørdag denne uken (uke 12). I denne butikken kan kunden enten bytte eller kjøpe varen hvor pengene går til THK - stiftelsen gjennom vipps.

Mandag - onsdag kl.18 - 21.00 står elevene klare til å ta imot klær som skal fylle butikklokalet (det gamle lokalet til4Sound). Flott om ansatte, elever eller andre benytter muligheten til å bidra.

 Ukraina og Korosten har vært Gand videregående skoles solidaritetsprosjekt i over 20 år – i disse dager er det behov for hjelp og støtte mer enn noen gang!

Mandag 21.mars gjennomfører skolen et krafttak hvor vi markerer det tragiske som nå skjer i Ukraina –dette gjennom aktiviteter som blant annet bidrar til å kunne overbringe penger og nødvendig mat og utstyr til trengende i Ukraina.

 

Derfor: Har du madrasser, dyner, puter og soveposer som er brukbare og som du kan avse – tar vi imot dette på skolen søndag 20.mars imellom kl. 18.00 – 21.00. Du leverer varene ved garasjen ved inngang til D-bygget på sørsiden av skolen.

Vi tar også imot pakker med ris, mel og sukker! Dette leveres på samme sted til samme tid.

Til sist – men ikke minst, har du panteflasker stående i kjeller og loft……tar du også dette med deg i bilen og leverer i skolens garasjen søndag 20.mars!

Ønsker du å bidra med økonomisk støtte – er vi veldig takknemlig! I så fall kan du merke deg følgende nummer:

 Vipps: 554046

Kontonummer: 8601.89.37907

Litt mer informasjon om bidrag: https://www.facebook.com/Gandvgs/

 

 

Mvh

Gand videregående skole

v/ rektor

 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

 

 

Gand som er den største skolen i Rogaland for bilfag, vil sammen med Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor (RBO) i spissen invitere alle TIF-elever og Elektro-elever til en presentasjonsdag for hva yrkesretningene «Kjøretøy» og «Bilskade/Lakk» på Vg2 kan tilby av utfordringer og muligheter for bilinteresserte skoleungdommer.

Gand videregående skole inviterer 10.klasseelever til et digitalt møte i skoletiden, onsdag, 09.02. kl. 09.00-10.15. Vi oppfordrer elevene til å gjøre seg kjent med programområdene her på hjemmesiden
Under de fleste programområdene ligger det filmsnutter du kan se.

Til toppen