PC-ordningen starter opp igjen 16. juni.

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget  kan du lese mer her om hvordan du kan klage her.

Sommerskolen er et tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller i standpunkt. Dette er en mulighet for deg som er elev i videregående skole, er tidligere elev eller lærling.

Da har du her muligheten til å skaffe deg et lite forsprang!
Vi inviterer nettopp deg til to dager hvor du kan bli kjent med den nye skolen, treffe andre medelever og hilse på noen ansatte på skolen. Dette er også en fin anledning til at vi kan bli raskere kjent med deg!

Rogaland er med i pilotprosjekt for massetestingen av covid 19. Elever og ansatte på Gand videregående skole og Sauda vidaregåande skule er med i prosjektet som starter onsdag 19. mai.

 

 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars
 

 Da er vi som skole tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20.01. Gult nivå er det samme nivået vi var på før juleferien. 
Gult nivå innebærer:

  • All undervisning skjer på skolen etter timeplanen (unntatt praksis og YFF)
  • Unngå trengsel og samling i store grupper ( Derfor er sitteplasser i kantina inntil videre avstengt.)
  • 1 meters avstand i alle fellesområder
  • Til liks med andre skoler vil vi tilstrebe å opprettholde en meters avstand i klasserom
  • All møtevirksomhet gjennomføres på teams
  • God håndhygiene, vask hender ofte
  • Elevene fortsetter med å bruke inngangene etablert i rødt nivå for å unngå trengsel i hovedinngangen
  • Ingen syke skal møte på skolen
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer
  • Kantineutsalget er åpent

Av smittevernhensyn henvises de ulike avdelinger inntil videre å benytte en fast inngang på skolen 
     

 Enda en elev ved en annen påbyggklasse har i dag 23.desember testet positivt for Covid19. Medelever i klassen er satt i karantene.

En elev ved påbygg har i dag 22. desember testet positivt på Covid19. Medelever i klassen er satt  i karantene fram til 01.01.2021.

Rektor Lars Tore Helgeland

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.    

Til toppen