Vi inviterer nettopp deg til to dager hvor du kan bli kjent med den nye skolen, treffe andre medelever og hilse på noen ansatte på skolen. Dette er også en fin anledning til at vi kan bli raskere kjent med deg!  
Hos oss vil disse dagene bli gjennomført på tirsdag 9.august og onsdag 10.august. Vi starter kl. 10.00 – og slutter kl. 13.30. Begge dagene vil skolen servere gratis lunsj! 
Målgruppe: Elever som av forskjellige grunner vil ha en fordel i å skaffe seg et lite forsprang på andre elever.

 Onsdag denne uka var lærere og miljøarbeidere på innføring, kombinasjonsklasser og UP på dagskurs med Prosjekt frihet. Kurset var et samarbeid med morsmålslærere fra FBU i Sandnes, helsesykepleiere og Gand. Temaet er knyttet til forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll. Linn Iren Engemyr Knutsen  holdt et flott, inspirerende og viktig kurs for oss i arbeidet for et enda bedre elevmiljø på Gand. Nå gleder vi oss til å bruke dette inn i vår undervisning.

Vg1 - klassene på Salg, service og reiseliv skal i samarbeid med Kvadrat drifte byttebutikken Give & Take by Gand vgs som kommer til å ha åpent torsdag - lørdag denne uken (uke 12). I denne butikken kan kunden enten bytte eller kjøpe varen hvor pengene går til THK - stiftelsen gjennom vipps.

Mandag - onsdag kl.18 - 21.00 står elevene klare til å ta imot klær som skal fylle butikklokalet (det gamle lokalet til4Sound). Flott om ansatte, elever eller andre benytter muligheten til å bidra.

 Ukraina og Korosten har vært Gand videregående skoles solidaritetsprosjekt i over 20 år – i disse dager er det behov for hjelp og støtte mer enn noen gang!

Mandag 21.mars gjennomfører skolen et krafttak hvor vi markerer det tragiske som nå skjer i Ukraina –dette gjennom aktiviteter som blant annet bidrar til å kunne overbringe penger og nødvendig mat og utstyr til trengende i Ukraina.

 

Derfor: Har du madrasser, dyner, puter og soveposer som er brukbare og som du kan avse – tar vi imot dette på skolen søndag 20.mars imellom kl. 18.00 – 21.00. Du leverer varene ved garasjen ved inngang til D-bygget på sørsiden av skolen.

Vi tar også imot pakker med ris, mel og sukker! Dette leveres på samme sted til samme tid.

Til sist – men ikke minst, har du panteflasker stående i kjeller og loft……tar du også dette med deg i bilen og leverer i skolens garasjen søndag 20.mars!

Ønsker du å bidra med økonomisk støtte – er vi veldig takknemlig! I så fall kan du merke deg følgende nummer:

 Vipps: 554046

Kontonummer: 8601.89.37907

Litt mer informasjon om bidrag: https://www.facebook.com/Gandvgs/

 

 

Mvh

Gand videregående skole

v/ rektor

 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

 

 

Gand som er den største skolen i Rogaland for bilfag, vil sammen med Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor (RBO) i spissen invitere alle TIF-elever og Elektro-elever til en presentasjonsdag for hva yrkesretningene «Kjøretøy» og «Bilskade/Lakk» på Vg2 kan tilby av utfordringer og muligheter for bilinteresserte skoleungdommer.

Gand videregående skole inviterer 10.klasseelever til et digitalt møte i skoletiden, onsdag, 09.02. kl. 09.00-10.15. Vi oppfordrer elevene til å gjøre seg kjent med programområdene her på hjemmesiden
Under de fleste programområdene ligger det filmsnutter du kan se.

Som sikkert flere har fått med seg er det noe knapphet på hurtigtester. Følgelig må det prioriteres. Sandnes kommunes nettsider sier følgende:

Hovedregler:
• Elever og ansatte med symptomer bør testes uavhengig av nærkontaktstatus.
Ansatte som er nærkontakter til smittede testes dag 3 og 5 etter kontakt med smittede.»

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til oss som bekrefter at:  

  • de hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021 
  • koronasituasjonen var årsaken til nedgangen  

 

Gand videregående skole har stiftelsen THK som sin samarbeidspartner. Skolen samarbeider i forhold til THK sin humanitære del av organisasjonen. Elevene ved Gand har vært med og samlet inn midler til ulike tiltak i byen Korosten i Ukraina gjennom 20 år. Ved hjelp av midlene som er blitt samlet inn, har det blant annet blitt bygget barnehjem, dagsenter for barn med ulike funksjonsnedsettelser, mor – barn hjem, fritidshus for barn og unge og det siste prosjektet vi bidro til var å bygge et hjem for unge enslige mødre.

Hør og se mer i en bildeserie om dette og prosjektene skolen har vært med på.

Skolens solidaritetsprosjekt - Tsjernobyl

Årshjul for solidaritetsarbeid ved Gand (PDF, 117 kB)

Til toppen