THK stiftelsen er i år 25 år. I 20 av disse 25 årene har elever på Gand har vært med og hjulpet med ulike tiltak i Ukraina. I år er det bestemt at solidaritetsprosjektet skal bli skolens prosjekt. Hør og se mer i en bildeserie om dette og prosjektene skolen har vært med på.

Skolens solidaritetsprosjekt - Tsjernobyl

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Pressemelding | Dato: 04.11.2021

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Resultatene for skolevalget på Gand finner du ved å klikke her:

Skolevalg Gand 2021

 

Fra skoleåret 2020-2021 ble skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

 

Innlogging VIS - Gand vgs

 Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21. For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Hva innebærer gult smittevernnivå?

  

Velkommen som elev på Gand vgs.! Vi starter opp skoleåret mandag 16.08 på Elise Ottesens plass i E/D bygget etter følgende oppmøteplan:

 

Rektor.

PC-ordningen starter opp igjen 16. juni.

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget  kan du lese mer her om hvordan du kan klage her.

Sommerskolen er et tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller i standpunkt. Dette er en mulighet for deg som er elev i videregående skole, er tidligere elev eller lærling.

Til toppen