Aktuelt

Tilbudet gjelder deg som skal begynne på videregående til høsten. Du kan bestille PC eller Mac i vår PC-ordning allerede fra 15. juni. 

VG1 og Mino starter tirsdag 12.05, Vg3 onsdag 13.05. VG2 fortsetter med sitt opplegg til torsdag eller til annen informasjon blir gitt. Det vil bli gitt  beskjed mandag om konkret oppmøtetidspunkt. Vi gleder oss til å se dere igjen. God helg.

  • Inngang i C bygget er stengt de andre inngangene er åpne. Det vil være antibac tilgjengelig ved inngangene.
  • Elevene går direkte til klasserom eller verksted når de kommer til skolen.
  • Viktig: Det første som skal skje når elevene møter på mandag er at lærer går gjennom smittevernveilederen med klassen. Ha spesielt fokus på god håndvask, samt rutiner for bruk og rengjøring av felles verktøy.
  • Kantinen vil være åpen fra 07.30 – 12.00, men med begrenset utvalg. Det anbefales at elevene har med niste. En må bruke kort eller Vipps. Maten må spises i klasserom eller i verksted. Bordene i kantina blir avsperret pga svært strenge renholdsrutiner
  • De enkelte programområdene er tildelt en egen tid for lunsjhandel i kantine: TIP 10.00, Elektro 10.30, SS 11.00, HO 11.30. Ut over dette kan enkeltelever handle i kantina ved behov.
  • Det blir ikke mulig å parkere på skolens område fra og med mandag, men Sandnes kommune sine parkeringsplasser kan benyttes. Disse er gratis foreløpig frem til 15. mai.
  • I noen områder på skolen vil det bli avmerket hvor og hvordan en skal bevege seg. I A bygget vil vi ha «enveiskjøring» i de smale gangene. Følg piler til klasserommet.
  • Til dere som bruker klasserom eller arbeidsrom. Fest en gul lapp på alle elevpulter og lærerarbeidsplasser som er i bruk. Da vet renholderen hvilke pulter som må vaskes.
  • Renholderne vil ha spesielt fokus på renhold av toaletter og overflater med hyppig berøring så som dørhåndtak, døråpnere, drikkeautomater etc.
  • Hvis vi oppdager elever som er syke eller som blir syke skal disse isoleres og fraktes hjem fra skolen. I tilfelle isolasjon blir nødvendig brukes grupperom E127, E128, eller E129. Det ligger toalett i umiddelbar nærhet og og den som er syk kan hentes ved inngang i sør.

Rektor

Dette gjelder yrkesfaglige programområder på VG2 og VG3.

Alle elever vil bli/har blitt kontaktet av kontaktlærer før helga. Det vil også bli sendt ut en sms fredag 24.04 til alle elever med litt info om oppstarten.

Gand videregående skole er så heldig å ha Aud Charlotte Ullestad som lærer. Innovasjon i skolen og kompetanse i programmering øker fagforståelsen og gir elevene mulighet til mer kreativ bruk av viktige verktøy.

I perioden skolen er stengt og elever har hjemmeundervisning:

Har du som elev/foresatte behov for samtale med skolens elevtjeneste – herunder rådgivere eller helsesykepleiere, kan du ta kontakt direkte på mobil eller e-post. Her kan du stille spørsmål eventuelt avtale tidspunkt for samtale.

Rådgivere ved stengt skole
Rådgivere ved stengt skole
Rådgiver Telefon Epost
Asbjørg (rådgiver) 415 13 047 asbjoerg.saeboe@skole.rogfk.no
Vibecke (rådgiver) 997 37 645 vibeke.hoie@skole.rogfk.no
Linda (rådgiver) 924 21 307 linda.vollesfjord.moseid@skole.rogfk.no
Rita (rådgiver) 990 91 426 rita.eide@skole.rogfk.no
Oddveig (rådgiver) 993 93 624 oddveig.frantzen.tolo@skole.rogfk.no
Tina (rådgiver minoritetsspråklige elever) 934 93 624 tina.ihler@skole.rogfk.no
Torhild (helsesykepleier) 902 29 537 torhild.hunsbedt@sandnes.kommune.no
Inga (OT) 975 64 477 inga.sandnes@skole.rogfk.no

 

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Områder med vedvarende spredning: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen i artikkelen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og anbefaler et ekstra fokus på gode hygienevaner for å forebygge smitte når skolene nå starter igjen etter vinterferien.

Til toppen