Resultatene for skolevalget på Gand finner du ved å klikke her:

Skolevalg Gand 2021

 

Fra skoleåret 2020-2021 ble skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

 

Innlogging VIS - Gand vgs

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 


Introduksjonsvideo for elever 

Tilgang for foresatte 

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

·         Egne kontaktopplysninger

·         Timeplan

·         Historikk

·         Læreplan

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.
Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.
Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Elever over 18 år

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykkeerklæring for foresatte/elev over 18 år 

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Les om behandling av personopplysninger i 
personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 

VIS i Rogaland 

 Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21. For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Hva innebærer gult smittevernnivå?

  

Velkommen som elev på Gand vgs.! Vi starter opp skoleåret mandag 16.08 på Elise Ottesens plass i E/D bygget etter følgende oppmøteplan:

 

Rektor.

PC-ordningen starter opp igjen 16. juni.

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget  kan du lese mer her om hvordan du kan klage her.

Sommerskolen er et tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller i standpunkt. Dette er en mulighet for deg som er elev i videregående skole, er tidligere elev eller lærling.

Da har du her muligheten til å skaffe deg et lite forsprang!
Vi inviterer nettopp deg til to dager hvor du kan bli kjent med den nye skolen, treffe andre medelever og hilse på noen ansatte på skolen. Dette er også en fin anledning til at vi kan bli raskere kjent med deg!

Rogaland er med i pilotprosjekt for massetestingen av covid 19. Elever og ansatte på Gand videregående skole og Sauda vidaregåande skule er med i prosjektet som starter onsdag 19. mai.

 

 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars
 

Til toppen