Introduksjonsdager for nytilsatte Gand vgs – august 2023

Hei og velkommen til Gand. Vi gleder oss til å møte dere og har satt opp følgende program for introduksjonsdagene i august:

Tirsdag 08. august.

Kl.08.30 – 09.15 Personalrommet - Velkommen til Gand ved rektor Silje Norheim Skagevold og ledergruppa

Vi går videre til Gaugen hvor det informeres om satsingsområder, pedagogisk utviklingsarbeid, laget rundt eleven etc

Kl. 09.10 – 11.15 Utlevering av PC, kort og nøkler – samt innføring i skolens IKT system        v/Endre Egeland

Kl. 11.15 – 12.00 Felles lunsj

Kl. 12.00 – 14.00 HMS, beredskap og brannvernrutiner ved Jan Erik Thorkildsen

Kl. 14.00 – 15.00 Praktiske rutiner i egen avdeling v/ avdelingsleder

Onsdag 09. august
08.15 – 11.30 1. hjelpskurs Rom D131 og D132

11.30 – 12.15 Lunsj – ta med nistepakke

12.15 – 13.45 Info om skolens administrasjonssystem VIS (Visma in school), V/Elisabeth

13.45 – 14.15 Møte med tillitsvalgte

14.30 – 15.30 Praktisk rutiner på skolen – v/ledergruppa