«Shaping Career Counselling towards Students’ Empowerment»

Gand vgs er så heldige at vi har fått lov til å være med på et internasjonalt prosjekt sammen med Jåttå vgs og rådgivere fra Tsjekkia. Fra Gand deltar yrkes- og utdanningsrådgiverne våre, Asbjørg og Vibecke samt minoritetsrådgiver Hilde.

Bilde omvisning skole i Tsjekkia - Klikk for stort bildeOmvisning på skolen
Bilde av prosjekt i Tsjekkia - Klikk for stort bildeProsjekt
Bilde av hårpleie - Klikk for stort bildeBesøk på hudpleie

Temaet for prosjektet er karriereveiledning, og sammen med deltakerne har vi en plattform der vi legger ut opplegg fra våre egne skoler. Disse oppleggene skal vi vise hverandre når vi nå møtes i Prerov i Tsjekkia i mars, samt når vi får besøk fra Tsjekkia i mai. I mellomtiden jobber vi jevnlig med oppleggene og prøver hverandres oppgaver. Via studiebesøk og nettmøter skal vi sammen komme frem til gode resultater

 Målet er å hjelpe elever med å nå sine langsiktige mål.

Vi jobber med 4 ulike moduler:

  1. Bli kjent med deg selv
  2. Hva motiverer/trigger deg
  3. Du og resten av samfunnet
  4. Livslang læring

 Prosjektet får støtte fra EØS-midler: “Working together for a green, competitive and inclusive Europe”.

Logoer - Klikk for stort bilde