Rusteamet

Gand VGS har et rusteam som består av rektor, avdelingsleder for tilpasset opplæring, helsesykepleiere, og miljøterapeuter. De treffes annenhver uke.

Rusteamet jobber forebyggende og skal sikre at Gand VGS har et godt rammeverk som ivaretar skolens elever. Målet til Gand VGS er å legge til rette for gjennomføring av opplæring i videregående skole.

Dersom du mistenker at noen du kjenner er i ferd med å utvikle et rusproblem, eller du har andre spørsmål i forhold til rus kan du ta kontakt med Andreas eller Rebekka i rusteamet. De er ansatt i skolens miljøteam, og jobber for lik behandling av ulike elever og følger skolens handlingsplan vedrørende rusutfordringer.

Bilde Andreas Sirevåg - Klikk for stort bilde

Andreas Idarson Sirevåg

Mobil : 47964994

Bilde Rebekka Mikkelsen - Klikk for stort bilde

Rebekka Siemsen Mikkelsen

Mobil: 99452566