Rusteamet

Gand VGS har et rusteam som består av rektor, avdelingsleder for tilpasset opplæring, helsesykepleier, og to miljøterapeuter. De treffes hver tredje uke.

Rusteamet jobber forebyggende og skal sikre at Gand VGS har et godt rammeverk som ivaretar skolens elever. Målet til Gand VGS er å legge til rette for gjennomføring av opplæring i videregående skole.

Dersom du mistenker at noen du kjenner er i ferd med å utvikle et rusproblem, eller du har andre spørsmål i forhold til rus kan du ta kontakt med Andreas eller Rebekka i rusteamet. De er ansatt i skolens miljøteam, og jobber for lik behandling av ulike elever og følger skolens handlingsplan vedrørende rusutfordringer.  

Logo Korus - Klikk for stort bilde

Andreas, Rebekka og Tone Fjogstad har også vært igjennom «Kjentmann»-opplæringen fra Korus.  


Der har de fått økt kunnskap om rusmidler og dataspill, i tillegg til opplæring i rusforebyggende arbeid og tidlige tiltak.

Les mer om  KORUS

Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom de er bekymret for en elev.

Handlingsplan for rusforebyggende arbeid (PDF, 118 kB)

Bilde Andreas Sirevåg - Klikk for stort bilde

Andreas Idarson Sirevåg

Mobil : 47964994

Bilde Rebekka Mikkelsen - Klikk for stort bilde

Rebekka Siemsen Mikkelsen

Mobil: 99452566