Foreldremøter høsten 2023

Oppmøte i DBS 

Program:

  • Felles innledning og innramming v/rektor/avd.leder/evt. rådgivere.
  • Kontaktlærere tar med seg «sine» foresatte til klasserom for videre møte. 

Frammøteplan:

Programområde

Dato

Klokkeslett

VG1 TIF+ 1HOE+1HOF

05.09.2023

17.00

MINO + VG1 elektro

05.09.2023

18.30

VG1 SS + VG1 IM

Arbeidstrening (AT)

06.09.2023

17.00

VG 1 HO (ikke 1HOE og 1HOF) +

06.09.2023

18.30

VG 1 bygg

07.09.2023

17.00

VG 3/VG 4 påbygg

07.09.2023

18.30

VG 2 TIF+ kjøretøy

12.09.2023

17.00

VG 2 elektro

12.09.2023

18.30

VG 2 SS + VG 2 IT

13.09.2023

17.00

VG 2 HO + VG 2 bygg

13.09.2023

18.30

Vel møtt!