Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall

Grupper med mindre elevantall er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev. Her hentes mål fra læreplanen i de ulike fag ut fra kompetansenivå.

På Gand har vi grupper med mindre elevantall innen følgende to utdanningsprogram:

Bygg og anlegg.

Elevene utfører ulike arbeidsoppgaver knyttet til Bygg og anleggsfag.

Opplæringen foregår hovedsakelig ute på en byggeplass med noe opplæring  på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Teoretisk undervisning følger læreplan og tilrettelegges den enkelte elev. Målgruppen er elever som liker praktisk arbeid men som ikke liker seg så godt i et klasserom
Opplæringen kvalifiserer for opplæringskontrakt innen bygg og anleggsfagene.

Service og samferdsel.

Tilbudet består av 35 timer pr. uke.  I perioder foregår store deler av opplæringen i bedrift.
Opplæringen kvalifiserer for en opplæringskontrakt innen Servicefag, eks. salgsfaget. Målene blir hentet fra læreplanen innen Service og samferdsel.