Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Gruppen består av 15 elever fordelt på år 1, år 2 og år 3. 

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev. Her hentes mål fra læreplanen i de ulike fag ut fra kompetansenivå. På Gand vgs. tilbyr vi programfagene Bygg og anleggsfag, Service og samferdsel, Helse og oppvekstfag. Teoriundervisning tilpasses den enkelte elev.

Kompetansemålene for programfagene blir hovedsakelig tilrettelagt gjennom praktisk arbeid og produksjon til vår elevbedrift. Dessuten ønsker vi at elevene i størst mulig grad skal få muligheter for arbeidspraksis i ekstern bedrift.

Målgruppe:

Elever som går for grunnkompetanse i videregående skole og som vil passe i et tilrettelagt arbeidsliv etter endt skolegang.