Rektors hilsen

Trapp i E-bygg. Foto. - Klikk for stort bilde

Velkommen til Gand!

Vi på Gand ser fram til å bli kjent med deg som elev og til at du skal få noen gode og læringsrike år her hos oss.

Gand sin visjon er at læring skal stå i sentrum for alt arbeidet vi gjør, slik at elevene er yrkesforberedt og studieforberedt både faglig og sosialt. Det er viktig for oss å legge til rette for at du får en god faglig utvikling, men like viktig at du utvikler en sosial kompetanse som gjør deg forberedt i møtet med arbeidslivet eller videre studier. Vårt fokus er å bidra til at du skal fullføre og bestå utdanningen din i tråd med målene dine.

På Gand har vi mange gode lag rundt elevene som arbeider for at du skal ha et trygt og godt skolemiljø som er en forutsetning for læring og trivsel. Her er det trygge voksne som er nært tilgjengelige for deg som elev og som arbeider for at akkurat du skal trives, mestre og være i utvikling. Som elev på Gand skal du vite at vi arbeider for at du skal ha dine beste år så langt!

Vi har utformet standarder som legger vekt på at du som elev skal være aktiv i egen læring og ha medvirkning i opplæring og vurdering. På Gand skal opplæringen være preget av grunnverdiene: glede, ansvar, nyskaping og deltakelse. Som elev hos oss forventer vi at du viser respekt for andre, tar ansvar for deg selv og medelever, er kreativ og nysgjerrig, samt deltar aktivt i egen læring og det sosiale felleskapet.

Jeg ønsker deg alt godt som elev og ser fram til å følge deg på reisen mot læreplass eller studieplass.

Lykke til og godt skoleår!

Silje Norheim Skagevold

 

Bilde visjoner - Klikk for stort bilde

Glede – legge vekt på relasjoner, respekt for hverandre, trygt klassemiljø, gjerne le sammen.

Ansvar – ta ansvar for seg selv og andre, aktiv medspiller i læringsarbeidet

Nyskaping – legge til rette for kreativitet, positivt syn på endring, la elevene teste ut nye ideer

Deltakelse – være en aktiv deltaker i klassen både faglig og sosialt, demokrati og medborgerskap