Rektors hilsen

Trapp i E-bygg. Foto. - Klikk for stort bilde

Skolen har siden 2007 hatt visjonen «Best på læring – i sentrum». Visjonen er mer aktuell enn noen gang. Å drive med opplæring er skolens oppdrag og vår spesialitet. I det pågående arbeidet med fagfornyelsen skal det dessuten fokuseres enda mer på selve læringsprosessen.

For å støtte opp under visjonen (læringen) har vi noen verdier som er grunnleggende for læring.

Gand logo med skolens visjoner - Klikk for stort bilde

Glede – legge vekt på relasjoner, respekt for hverandre, trygt klassemiljø, gjerne le sammen.

Ansvar – ta ansvar for seg selv og andre, aktiv medspiller i læringsarbeidet

Nyskaping – legge til rette for kreativitet, positivt syn på endring, la elevene teste ut nye ideer

Deltakelse – være en aktiv deltaker i klassen både faglig og sosialt, demokrati og medborgerskap