Yrkes -og utdanningsrådgiver

Skolen har to yrkes og utdanningsrådgivere. En prat med denne rådgiver kan være lurt om du er litt i tvil om veien videre - enten det gjelder utdanning eller læretid/arbeid. 

Rådgiverne er en del av skolens elevtjeneste. Du finner yrkes -og utdanningsrådgiver i gangen innenfor biblioteket, om du kommer fra skolens hovedinngang 

Yrkes og utdanningsrådgiver tilbyr:

  • veiledning for elever knyttet til valg av fag, læreplass, yrker og utdanning
  • informasjon om søknadsfrister, regler for inntak og ordninger knyttet til lån og stipend. 
  • informasjon, kurs og veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Rådgiverne, og ellers de andre som arbeider i elevtjenesten (helsesykepleier, PPT, koordinator for minoritetsspråklige elever, spesialpedagogisk koordinator og studieverkstedet),har ulik kompetanse og erfaring. De samarbeider og henter inn hjelp fra hverandre dersom en sak er sammensatt og vanskelig. 

Alle har taushetsplikt - og det er du som elev som samtykker om du ønsker saken din skal diskuteres med andre ressurspersoner. 

Møter og avtaler med rådgiver blir ikke registrert som fravær i undervisningen. - og tjenesten er gratis. 

Ta kontakt med din rådgiver hvis du vil avtale tid for samtale.Dette skjer ved direkte oppmøte på kontor, mobil, It`s learning eller gjennom e-post. 

Asbjørg Sæbø 

Rådgiver - Klikk for stort bilde

Treffpunkt

Primæravdelinger

  • Service og samferdsel Vg1 og Vg2
  • 3 og 4 påbygg
  • Bygg og anleggsteknikk Vg1 og Vg2

 

 Vibecke Høie 

Klikk for stort bilde

Treffpunkt

Primæravdelinger

  • Elektrofag Vg1, Vg2 og Vg3
  • Tip Vg1 og Vg2
  • Helse og oppvekst Vg1 og Vg2
Til toppen