Studieverkstedet

Studieverksted - Klikk for stort bilde

Studieverkstedet er et frivillig tilbud, der vi tilbyr undervisning i mindre grupper i norsk, engelsk, matematikk eller samfunnsfag. Hos oss får du en egen plan i faget som er tilpasset ditt faglige nivå og tett oppfølging i timene. Det er også en plass hvor elever kan sitte og jobbe med fag i fritimer.

Skolen har i flere år bygget opp det vi kaller «studieverkstedet». Dette er en arena hvor elever fra de ulike programområdene har hele eller deler av sin opplæring –hovedsakelig i norsk, engelsk og matematikk. De ansatte på studieverkstedet tar utgangspunkt i den enkelte elev og tilnærmer seg eleven på ulikt, pedagogisk vis - med mål om utvikling for eleven i det respektive fag. «Lær å lære» er nøkkelordet på studieverkstedet. Studieverkstedet er også et kompetansesenter for skole og ansatte – det kan være både digitalt og didaktisk, med hovedvekt på metode vs elevforutsetninger.

  • Studieverkstedet er et frivillig tilbud for elever som av ulike årsaker synes det er utfordrende i klasserommet eller ønsker utfordringer faglig.
  • Det er mulig å sitte å jobbe med fag i fritimer.
  • Vi arrangerer drop-in de fleste onsdager gjennom skoleåret. Her kan du få hjelp i fellesfag, skriving av søknad og CV eller hjelp til å søke på tjenester fra lånekassen.
  • Studieverkstedet utfører bestilling, installering og opplæring i pedagogiske og digitale hjelpemidler fra f.eks Statped og Lingit
  • Vi gjennomfører tilrettelagte skriftlige vurderinger etter avtale med faglærer. 
  • Vi tilbyr veiledning til faglærer/team – og for enkelte elever gjennomføres opplæringen i særskilt norskopplæring (SNO).

De ansatte på studieverkstedet:

Bilde av Anna Romova - Klikk for stort bilde

Anna Romova

Lærer i matematikk og naturfag.

Bilde av Nina Lyng - Klikk for stort bilde

Nina Lyng

Lærer i engelsk og matematikk.
 

Foto Eirik Utshus - Klikk for stort bilde

Erik Uthus Søyland

Lærer i engelsk og samfunnsfag.

Foto Hanne Eide - Klikk for stort bilde

Hanne Eide

Miljøterapeut.

 

Bilde LIsbeth - Klikk for stort bilde

Lisbeth Bjerga Forus

Spesialpedagogisk veileder.  Lærer i norsk og samfunnsfag.

 

Foto Sandra Flatekvål Eriksen - Klikk for stort bilde

Sandra Flatekvål Eriksen

Koordinator av studieverkstedet. Lærer i norsk, engelsk og samfunnsfag, ​​​

Bilde av silje Maudal Kaldestad - Klikk for stort bilde

Silje Maudal Kaldestad

Lærer i norsk, engelsk og særskilt norskopplæring (SNO).

Anne Marie Andersen - Klikk for stort bilde

Anne Marie K. Andersen

Lærer i matematikk og særskilt norsk opplæring (SNO).