Studieverkstedet

Grafisk bilde av elever - Klikk for stort bilde

Studieverkstedet er et frivillig tilbud, der vi tilbyr undervisning i mindre grupper i norsk, engelsk, matematikk eller samfunnsfag. Hos oss får du en egen plan i faget som er tilpasset ditt faglige nivå og tett oppfølging i timene. Det er også en plass hvor elever kan sitte og jobbe med fag i fritimer.

Skolen har i flere år bygget opp det vi kaller «studieverkstedet». Dette er en arena hvor elever fra de ulike programområdene har hele eller deler av sin opplæring –hovedsakelig i norsk, engelsk og matematikk. De ansatte på studieverkstedet tar utgangspunkt i den enkelte elev og tilnærmer seg eleven på ulikt, pedagogisk vis - med mål om utvikling for eleven i det respektive fag. «Lær å lære» er nøkkelordet på studieverkstedet. Studieverkstedet er også et kompetansesenter for skole og ansatte – det kan være både digitalt og didaktisk, med hovedvekt på metode vs elevforutsetninger.

  • Studieverkstedet er et frivillig tilbud for elever som av ulike årsaker synes det er utfordrende i klasserommet eller ønsker utfordringer faglig.
  • Det er mulig å sitte å jobbe med fag i fritimer.
  • Vi arrangerer drop-in de fleste onsdager gjennom skoleåret. Her kan du få hjelp i fellesfag, skriving av søknad og CV eller hjelp til å søke på tjenester fra lånekassen.
  • Studieverkstedet utfører bestilling, installering og opplæring i pedagogiske og digitale hjelpemidler fra f.eks Statped og Lingit
  • Vi gjennomfører tilrettelagte skriftlige vurderinger etter avtale med faglærer. 
  • Vi tilbyr veiledning til faglærer/team – og for enkelte elever gjennomføres opplæringen i særskilt norskopplæring (SNO).

De ansatte på studieverkstedet:

Bilde kommer

Anna Romova

Lærer i matematikk og naturfag

Foto Anna Villoria - Klikk for stort bilde

Anna Villoria

Lærer i naturfag og matematikk

Foto Eirik Utshus - Klikk for stort bilde

Erik Uthus Søyland

Lærer i engelsk og samfunnsfag

Foto Hanne Eide - Klikk for stort bilde

Hanne Eide

Miljøterapeut

Hilde Hjertvik

Minoritetsveileder

Bilde kommer

Lisbeth Bjerga Forus

Lærer i norsk og samfunnsfag? Spesialpedagogisk veileder

Bilde kommer

Natia Aroshidze

Lærer i engelsk, samfunnsfag og særskilt norskopplæring

Foto Sandra Flatekvål Eriksen - Klikk for stort bilde

Sandra Flatekvål Eriksen

Lærer i norsk, engelsk og samfunnsfag, koordinator av studieverkstedet​​​

Bilde kommer

Silje Maudal Kaldestad

Lærer i norsk og engelsk

Til toppen