Sosialpedagogisk rådgiver

Skolen har tre sosialpedagogiske rådgivere. Disse kan veilede og støtte deg som elev i skolehverdagen – om det er personlige, sosiale eller emosjonelle problemer som kan ha betydning for din opplæring og trivsel på skole.

Rådgiverne, og ellers de som arbeider i elevtjenesten, (helsesykepleier, PPT, rådgiver for minoritetsspråklige elever, Spesialpedagogisk rådgiver og personell på studieverkstedet) har ulik kunnskap og erfaring. De samarbeider og henter inn hjelp fra hverandre dersom en sak er sammensatt og vanskelig. Alle har taushetsplikt - og det er du som elev som samtykker om du ønsker saken din skal diskuteres med andre ressurspersoner. 

Møter og avtaler med rådgivere/støttetjenesten blir ikke regnet som fravær fra undervisningen – og tjenesten er gratis.

Linda V. Moseid 

 

Foto rådgiver Linda V. Moseid - Klikk for stort bilde

Treffpunkt

Primæravdelinger

  • Teknologi og industrifag VG1 og VG2
  • Helse og oppvekstfag VG1 og VG2

 

Rita Eide

 

Foto rådgiver Rita Eide - Klikk for stort bilde

Treffpunkt

Primæravdelinger

  • Salg, service og reiseliv VG1 og VG2

 

Heidi Øverby Dragsund

 

Foto rådgiver Heidi Ø. Dragsund - Klikk for stort bilde

Treffpunkt

Primæravdelinger

  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon VG1 og VG2
  • Bygg og anlegg VG1 og VG2
  • Påbygg VG3 og VG4
  • Elektrofag VG3
  • Arbeidstrening