Sosialpedagogisk rådgiver

Skolen har tre sosialpedagogiske rådgivere. Disse kan veilede og støtte deg som elev i skolehverdagen. 

Rådgiverne finner du i gangen innenfor biblioteket, om du kommer fra skolens hovedinngang. 

Rådgiverne, og ellers de som arbeider i elevtjenesten, (helsesykepleier, PPT, koordinatorer for minoritetsspråklige elever, Spesialpedagogisk koordinator og personell på studieverkstedet) har ulik kunnskap og erfaring. De samarbeider og henter inn hjelp fra hverandre dersom en sak er sammensatt og vanskelig. Alle har taushetsplikt - og det er du som elev som samtykker om du ønsker saken din skal diskuteres med andre ressurspersoner. 

Møter og avtaler med rådgivere/støttetjenesten blir ikke regnet som fravær fra undervisningen – og tjenesten er gratis.

Skolen har også yrkes og utdanningsrådgivere, disse vil også kunne ta saker innenfor det sosialpedagogiske området.

Rådgiverne nås ved direkte oppmøte på deres kontor, mobil, its learning eller gjennom ordinær e-post.

Linda V. Moseid 

Klikk for stort bilde 

Treffpunkt

 • Rom A187
 • Mandag 3 og 4 time
  Tirsdag 3 og 4 time
  Onsdag 3,4,5 og 6 time
  Hele torsdag og fredag
 • Send E-post 
 • Mobil: 924 21 307
 • Telefon: 51 92 27 42

Primæravdelinger

 • Bygg og anleggsteknikk Vg1 og Vg2
 • Tip VG og VG2
 • Helse VG1 og VG2

 

Rita Eide

Bilde Rita Eide - Klikk for stort bilde

Treffpunkt

Primæravdelinger

 • Utvidet praksis
 • Andre sosialpedagogiske saker

 

Oddveig F. Tolo

Rådgiver - Klikk for stort bilde 

Treffpunkt 

Primæravdelinger

 • Sevice og samferdsel VG1 og VG2
 • 3 og 4 påbygg
 • Elektro VG1 og VG2 
Til toppen