Miljøteam

Gand videregående skole har et miljøteam som består av vernepleiere, barnevernspedagoger, og fagarbeider.

Du vil finne disse ute i den enkelte klasse, i skolens felles områder – og ikke minst på miljørommet (A171) rett ved inngang nord til D-bygget. Hit kan du komme når du vil, for en prat eller kanskje delta på en aktivitet sammen med andre.

Hva gjør miljøteamet?

Miljøteamet jobber for et godt skolemiljø og for at den enkelte elev skal trives på skolen. De er synlige i skolemiljøet og lett tilgjengelig for alle på skolen. For å få til et godt skolemiljø og en trygg og god skolehverdag, er teamet avhengig av et samarbeid med lærere og ikke minst elevene. De samarbeider også med andre ressurspersoner – så som rådgivere, helsesykepleiere og PP-tjenesten. Teamet jobber forebyggende mot mobbing, utfordringer knyttet til rus og annen uønsket atferd. I hverdagen vil du kunne ta del i sosiale aktiviteter som miljøteamet organiserer.

Hva kan miljøteamet hjelpe deg med – eller hva kan du snakke med de om?

Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som kan påvirke hverdag og opplæring. Den enkelte i miljøteamet er da trygge voksne som du enkelte kan nå og gjøre avtale med – uansett hva du har behov for hjelp til. Eksempel på dette kan være:

  • Generelle samtaler
  • Støtte og veiledning i mobbesaker
  • Behov for hjelp utover det vi kan gi på skolen, vil det gis råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.
  • Sosiale aktiviteter på dagtid og ettermiddag
  • Forebyggende arbeid knyttet til bruk av rusmidler og kriminalitet
  • Legge til rette for et godt skolemiljø
  • Veiledning individuelt og i grupper
  • Andre områder

Hvordan kan du nå miljøteamet?

Miljøteamet er tilgjengelig mandag – fredag i tiden 07.45 – 15.15, gjennom hele skoleåret. Det er mange måter å nå miljøteamet på. Du kan komme innom miljørommet, ta kontakt når du ser oss i felles områdene, sende en SMS, teams, e-post eller be lærer om å ta kontakt.

NB! Ikke send sensitive personopplysninger på SMS eller e-post.

Personell i miljøteamet:

 

Andreas Idarson Sirevåg. Foto. - Klikk for stort bilde

  


Andreas Idarson Sirevåg

Epost: 
andreas.idarson.sirevag@skole.rogfk.no

Mobil: 479 64 994

 

Hanne Eide, foto - Klikk for stort bilde

 


Hanne Eide

Epost: hanne.eide@skole.rogfk.no

Mobil: 412 80 950

 

Oddrun Vestvik, foto - Klikk for stort bilde


Oddrun Vestvik

Epost: Oddrun.vestvik@skole.rogfk.no

Mobil: 468 96 693

 

 

Ellen Egeland Hamre foto - Klikk for stort bilde

 


Ellen Egeland Hamre

Epost: Ellen.egeland.hamre@skole.rogfk.no

Mobil: 940 17 250

 

Kari Kristoffersen, foto - Klikk for stort bilde


Kari Kristoffersen

Epost: Kari.furenes@skole.rogfk.no

Mobil: 943 78 648

Rebekka Siemsen Mikkelsen, foto - Klikk for stort bilde

Rebekka Siemsen Mikkelsen

Epost:
 rebekka.siemsen.mikkelsen@skole.rogfk.no

Thor Ingvald Aasen

Epost: thor.ingvald.aasen@skole.rogfk.no

Gine Sægrov , foto - Klikk for stort bilde

Gine Sægrov 

Epost: gine.segrov@skole.rogfk.no     

Aktuelle linker: