Kontaktlærer

Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen.

Kontaktlærere 2023-2024

Kontaktlærere 2023-2024
Nivå Gruppe Beskrivelse Kontaktlærer
VG1 1BAA Bygg- og anleggsteknikk Åstein Søyland
VG1 1BAB Bygg- og anleggsteknikk Hans Egil Storøy
VG1 1BAC Bygg- og anleggsteknikk Aud Elin Olsen
VG1 1BAD Bygg- og anleggsteknikk Tor Olav Dversnes
VG1 1BAE Bygg- og anleggsteknikk Lars Ugland
VG1 1EDA Elektro og datateknologi Sigmund Nilssen
VG1 1EDB Elektro og datateknologi Stian Bauge
VG1 1EDC Elektro og datateknologi Morten Nitter Jøsvold
VG1 1EDD Elektro og datateknologi Michael Robert Skinner
VG1 1EDE Elektro og datateknologi Tor Martin Birkeli
VG1 1HOA Helse- og oppvekst Wenche Johnsen Gjerde
VG1 1HOB Helse- og oppvekst Helga Gjesteland
VG1 1HOC Helse- og oppvekst Svein Ivar Johannessen
VG1 1HOD Helse- og oppvekst Vivian Egeland Suphellen
VG1 1HOE Helse- og oppvekst Lene Njærheim Jørgensen
VG1 1HOF Helse- og oppvekst Line Bjerga Dybdahl
VG1 1IMA Informasjonstekn & medieproduksjon Arild Karlsen
VG1 1IMB Informasjonstekn & medieproduksjon Otto Alsaker Prestmo
VG1 1SSA Salg, service og reiseliv Bjørn Henning Andersen
VG1 1SSB Salg, service og reiseliv Tone Stene Fredsvik
VG1 1SSC Salg, service og reiseliv Line Moseid Overen
VG1 1SSD Salg, service og reiseliv Elisabeth Falch
VG1 1SSE Salg, service og reiseliv Bente Guddal
VG1 1TIA Teknologi og industrifag Kjetil Vik
VG1 1TIB Teknologi og industrifag Tor Hetland
VG1 1TIC Teknologi og industrifag Trond Minde Svihus
VG1 1TID Teknologi og industrifag Olav Gjeitanger
VG1 1TIE Teknologi og industrifag Franz Houler
VG1 1TIF Teknologi og industrifag Trond Riska
VG1 1TIG Teknologi og industrifag Odd Børge Solbjørg
  1UPA Utvidet praksis Svein-Kato Lode
  1SSF Utvidet praksis Eirik Haugseng
  AT Arbeidstrening A: Iljen I.L.Fredheim   B: Ole J. Bringedal   C: Bjørg A.Aronsen D: Kathrine Johansen Riska
  IKA Innføringsklasser Bjørg Olaug Sætre Måen
  IKB Innføringsklasser Randi Soma
  IKC Innføringsklasser Natia Arosidze
  KKA Kombinert klasse Hid Elen Dobbe
  KKB Kombinert klasse Brit-Helen Jacobsen
VG2 2AUA Automatisering Kathrine Svarstad
VG2 2BAA Barne- og ungdomsarbeiderfag Jannicke Åsbø Andersen
VG2 2BAB Barne- og ungdomsarbeiderfag Camilla Oftedal Bauge
VG2 2BAC Barne- og ungdomsarbeiderfag Cecilie Håland
VG2 2BLA Bilskade, lakk og karosseri Kjell Arild Orheim
VG2 2TØA Tømrer Gisle Espeland
VG2 2TØB Tømrer Kjell Åge Lillehavn
VG2 2BMA Betong og mur Jan-Egil Sandvik Hareland
VG2 2EEA Elenergi og ekom Geir Atle Karlsen
VG2 2EEB Elenergi og ekom Thorbjørn Reilstad
VG2 2DEA Datateknologi og elektronikk Tore Grenasberg
VG2 2HAA Helsearbeiderfag Gerd Eli Lindal Brandal
VG2 2HAB Helsearbeiderfag Bjørg Irene Stallemo
VG2 2HAC Helsearbeiderfag Tove Hebnes Eidsvåg
VG2 2ITA Informasjonsteknologi Karin Koldingsnes
VG2 2ITB Informasjonsteknologi Arvid Ranestad
VG2 2KTA Kjøretøy Kjell Øyvind Ivar Rasmussen Sand
VG2 2KTB Kjøretøy Gunnleiv Vik
VG2 2KTC Kjøretøy Gudmund Haugen
VG2 2SRA Salg og reiseliv Mari Benestad
VG2 2SRB Salg og reiseliv Sigrid Hammer Jansen
VG2 2SSA Service, sikkerhet og administrasjon Marianne Aarre
VG2 2SSB Service, sikkerhet og administrasjon Kolbrun Gisladottir
VG2 2TLA Transport og logistikk Tom Jarle Fanuelsen
VG3 3AUA Automatiseringsfaget Fred-Olav Mosdal
VG3 3PÅA Allmennfag påbygg dagtid Erik Alexande Ravnås Aarmo
VG3 3PÅB Allmennfag påbygg dagtid Randi Maudal
VG3 3PÅC Allmennfag påbygg dagtid Eva Helen Nordbø Svendsen
VG4 4PÅA 23 timer allmennfag påbygg dag Merethe Hjelmervik
VG4 4PÅB 23 timer allmennfag påbygg dag Lisa Helen Birkeland