Elevråd

Hovedstyret elevrådet 2022-2023
Luca (EL), Martin (TIF), Filip (BA) Kristian (Påbygg) Elise (HO), Serina (SR), Benedikte (IM). Kristian som elevrådsleder og Martin som nestleder. 

 

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre