Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Skoleåret 2019/2020:

Klikk for stort bilde 

 

Styret består av:
Isak (byggfag)
Ørjan (service og samferdsel)
Preben (TIP)
Larissa (helse og oppvekst)
Asbjørn (påbygg)
Bjørnar (elektro)
Elevrådsleder: Ørjan
Nestleder: Asbjørn
Sekretær: Larissa

 

Til toppen