Vitnemål/kompetansebevis

Dokumentasjon:

  • VG1 får ikke tilsendt kompetansebevis, men kan få det ved henvendelse.
  • Alle VG2 og VG3 elever får tilsendt kompetansebevis/vitnemål etter skoleslutt.
  • VG4  med fagbrev tar kontakt med fagopplæringen for utskrift av vitnemål.
  • VG4 med VG3 i skole tar kontakt med den skolen de gikk VG3 på for utskrift av vitnemål.

Førstegangsvitnemål er gratis og deles ut sammen med tre bekreftede kopier. Se ellers prisoversikt:

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du Pris
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis Gratis
Mistet originalen? Duplikat 500 kroner
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk 250 kroner
Verifisering av dokumentasjon etc. Dette er ikke noe skolene er pliktige til å gjøre, men i den grad det blir gjort må det betales en avgift 250 kroner