Innføringsklasse

Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole.

Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene. Tilbudet er for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett.

Du lærer

  • Du får undervisning i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
  • Undervisningstiden er 30 timer i uken.
  • Du får låne PC på skolen.

Dette må du ha for å søke om plass

  • Vitnemål fra norsk grunnskole eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år
  • Gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • Folkeregisterregistrert adresse i Rogaland

Hvordan søke om plass?

Du må sende søknad til inntaktskontoret i Rogaland fylkeskommune.

Fyll ut og bruk søknadsskjema

Les mer på vilbli

Søknadsfristen er 1. mars.

Send søknaden til:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering
Postboks 767
4004 Stavanger

Vi kan ta opp flere elever gjennom året dersom vi har plass og mulighet.

Hvor lenge kan du gå i innføringsklasse?

Du har rett til særskilt norskopplæring til du har nådd et nivå som gjør at du kan følge opplæringen i ordinære klasser. Dette står i Opplæringslova § 3-12.

Du kan gå i innføringsklasse i inntil to år. Fire ganger i året er det kunnskapstester. Når du er på nivå B1 (etter den europeiske språkstandarden) kan du søke om plass på ett av utdanningstilbudene i videregående opplæring. Du kan også få tilbud om å hospitere på det utdanningsprogrammet du ønsker.

Hvem får tilbud om innføringsklasse?

Tilbudet er bare for deg som har rett til utdanning i videregående skole, og som har en plan om å gjennomføre videregående opplæring etter at du er ferdig med norskopplæringen. 

Elever som ikke skal ta videregående skole må ta kontakt med voksenopplæringssentreret i kommunen der du bur.