Alle kan

Alle kan - Logo - Klikk for stort bilde

Før jul ble vi som virksomhet overrakt en liten oppmerksomhet som tegn på det initiativ og engasjement vi bidrar med i forhold til det å inkludere arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet - og i det viser at ALLE KAN!

At vi er med i dette viktige arbeidet, er noe vi er stolte av!

Vi har, og har hatt flere arbeidstakere som har hatt behov for ulik grad av tilrettelegging de senere år.

«Plakett» og diplom skal henges godt synlig - til påminning og inspirasjon for inkludering og at ALLE KAN.

I stor grad er det opplevelsen av holdning, forståelse og grad av tilrettelegging som er avgjørende for at den enkelte vil lykkes i det ordinære arbeidslivet.

La oss håpe at dette bare er «starten» - og at denne oppmerksomheten kan inspirere oss og andre, til deltakelse i dette viktige samfunnsansvaret!

Takk for arbeid som gjøres - og for det samarbeidet vi har med bl.a. HELT MED og Allservice AS!