Parkering

 Fra høsten (litt usikker på om vi kommer i gang allerede 17.08.) kommer skolen til å inngå en avtale med Sandnes Parkering om å drifte parkeringen på skolen. Det vil da bare bli parkering for mopeder og motorsykler med to hjul. Områdene for moped/motorsykkelparkering vil bli merket på nytt og nye skilt kommer opp.

Ellers blir det parkering forbudt på hele skolens område. Bare skolens biler er unntatt.

Gjesteparkeringen foran A bygget vil fungere slik at besøkende ved ledig plass henvender seg i resepsjonen hvor de får et parkeringskort med dato, registreringsnummer og hvem de besøker. Dette legges i frontruta.

På baksiden av D bygget vil en lage et liknende system hvor kundebiler til skolens verksted får et kort med registreringsnummer som gir tillatelse til å stå på området.

Begrunnelsen for å gjøre det på denne måten er den den uholdbare situasjonen vi har hatt de siste årene med parkering selv der hvor vi har hatt tydelig merking med parkering forbudt, med følge av farlige situasjoner og parkering på områder hvor for eksempel brannbil skal ha tilgang. Nå vil Sandnes Parkering ilegge parkeringsbot ved feilparkering.

  

Til toppen