Parkering

Sandnes Parkering drifter parkeringen på skolen. Det er parkering for sykler, mopeder og motorsykler med to hjul. Parkeringsområdene for disse er merket med skilt og vist på oversiktskart nedenfor.

Gjesteparkeringen foran A bygget fungerer slik at besøkende ved ledig plass henvender seg i resepsjonen hvor de får et parkeringskort med dato, registreringsnummer og hvem de besøker. Dette legges i frontruta.

På baksiden av D-bygget vil kundebiler til skolens verksted få en parkeringstillatelse med skolens logo som gir tillatelse til å stå på området.

Mellom kl. 16.00 og 07.00 og i helgene er det fri parkering på skolens område. Unntatt er tilførselsveier som utrykningskjøretøy vil måtte bruke ved utrykning.

Sandnes Parkering ilegger parkeringsbot ved feilparkering.