Parkering

Fra 07.november 2022 vil Sandnes Parkering drifte parkeringen på skolen. Det vil da bare bli parkering for mopeder og motorsykler med to hjul. Områdene for sykkel og moped/motorsykkelparkering er merket på kart vist nedenfor.

  

Ellers blir det parkering forbudt på hele skolens område. Bare skolens biler er unntatt.

Gjesteparkeringen foran A bygget fungerer slik at besøkende ved ledig plass henvender seg i resepsjonen hvor de får et parkeringskort med dato, registreringsnummer og hvem de besøker. Dette legges i frontruta.

På baksiden av D bygget vil kundebiler til skolens verksted får en parkeringstillatelse med skolens logog som gir tillatelse til å stå på området.

Mellom kl. 16.00 og 07.00 og i helgene vil en kunne parkere fritt på skolens område. Unntatt er tilførselsveier som utrykningskjøretøy vil måtte bruke ved utrykning.

Sandnes Parkering ilegger parkeringsbot ved feilparkering.

Til toppen