Læreplasskoordinator

Læreplasskoordinator er rådgiver og koordinator, for elever som står i fare for ikke å få læreplass. Denne funksjonen inngår i teamet rundt eleven og samarbeider med andre samarbeidspartnerne, eksempelvis lærere, rådgivere, bedrifter, NAV, opplæringskontor for ulike fag og bransjer og Rogaland fylkeskommune.

Det er ulike grunner til at en kan ha behov for læreplasskoordinator. Ofte er det kontaktlærer eller avdelingsleder som formidler kontakt for å sette i gang et samarbeid. Målgruppen er de elevene hvor det kan være vanskelig å få etablert arbeidspraksis uten tett samarbeid mellom skolen og bedrift.

Læreplasskoordinator har oversikt over de elevene som trenger læreplass. Koordinatoren samarbeider med faglærerne og rådgiverne for å tilrettelegge, slik at flest mulig får relevant erfaring fra arbeidslivet for å kunne ha en læreplass. Videre vil læreplasskoordinator bistå med rådgiving både til bedrift og elev, kartlegge behov hos de ulike partene og som koordinator fordele oppgaver for at eleven skal oppnå relevant arbeidslivserfaring på veien mot et læreløp.    

 

Bilde Kristin Veggeland - Klikk for stort bilde

 

Kristin Veggeland

Send epost