Muntlig eksamen

I løpet av skolegangen skal alle ha en eller flere muntlige eksamener. Som elev blir du automatisk oppmeldt.