Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

Slik foregår eksamen:

VG1

20% av elevene skal trekkes ut i enten matematikk skriftlig, matematikk muntlig, engelsk skriftlig eller muntlig og naturfag muntlig.

VG2

20% av elevene skal trekkes ut i enten norsk skriftlig eller muntlig og samfunnsfag muntlig. I tillegg skal alle opp til tverrfaglig eksamen

VG3 Automasjon 

Tverrfaglig eksamen

VG3 påbygg 

To skriftlige eksamener (norsk hovedmål er obligatorisk) og en muntlig.

VG4 påbygg 

To skriftlig eksamen (norsk hovedmål) og trekkes ut i to  eksamener i tillegg skriftlig/muntlig.

 

Les mer om trekkordningen på Udirs sider om eksamen