Særskilt tilrettelegging

Har du behov for særskilt tilrettelegging på eksamen? Ta kontakt med rådgiver.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Til toppen