Særskilt tilrettelegging

Har du behov for særskilt tilrettelegging på eksamen? Ta kontakt med rådgiver.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være:

  • Utvidet tid.
  • Opplesning av oppgaver.