Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Særskilt tilrettelegging

Har du behov for særskilt tilrettelegging på eksamen? Ta kontakt med rådgiver.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Til toppen