Visma inSchool for elever og Foresatte

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen 
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet 
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

 

Innlogging VIS - Gand vgs

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 


Introduksjonsvideo for elever 

Tilgang for foresatte 

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

·         Egne kontaktopplysninger

·         Timeplan

·         Historikk

·         Læreplan

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.
Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.
Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Elever over 18 år

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykkeerklæring for foresatte/elev over 18 år 

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Les om behandling av personopplysninger i 
personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 

VIS i Rogaland 

 Enda en elev ved en annen påbyggklasse har i dag 23.desember testet positivt for Covid19. Medelever i klassen er satt i karantene.

En elev ved påbygg har i dag 22. desember testet positivt på Covid19. Medelever i klassen er satt  i karantene fram til 01.01.2021.

Rektor Lars Tore Helgeland

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.    

Bor du nær skolen?
Sykle eller gå.

Bor du mindre enn seks kilometer fra skolen, må du enten gå, sykle eller ta en av de ordinære bussrutene.

Må du ta buss?
Sitt heller enn å stå.

Bor du mer enn seks kilometer fra skolen, kan du ta skolebussen. Husk at du reduserer faren for smitte ved å sitte skulder mot skulder heller enn å stå ansikt mot ansikt i midtgangen.

Det hviler et stort ansvar på hver og en av oss nå. Ta det ansvaret for de rundt deg.
 

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Fra tirsdag 10.11 og fram til 11.12 kan VG1-, VG2- og VG3 elever gjennomføre elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Lenke  til undersøkelsen legges ut til elevene i itslearning.

Informasjon til elever og foresatte om formål og hvordan undersøkelsen gjennomføres kan lastes ned her.

Informasjon elever (PDF, 94 kB)

Informasjon foresatte (PDF, 41 kB)

Elevene vil få tilbud om gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse i uke 38 og 39 på skolen (se oversikt ved å åpne saken). Elever som har fått vaksinen de siste 5 årene, trenger ikke å få vaksine.

Se fhi.no for info om sykdommen og vaksinen (Nimenrix).

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever 

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

gand-vgs.inschool.visma.no 

 
Introduksjonsvideo for elever 

Tilgang for foresatte 

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Skolen gir mer informasjon når pålogging er klar. 

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 

Les om behandling av personopplysninger i 
personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) 

VIS i Rogaland 

  

 

Første Skoledag 17 august – plan for fremmøte. 
Elevene møter på Elise Ottesens plass i E/D bygget 

 

Tilbudet gjelder deg som skal begynne på videregående til høsten. Du kan bestille PC eller Mac i vår PC-ordning allerede fra 15. juni. 

Gand videregående skole er så heldig å ha Aud Charlotte Ullestad som lærer. Innovasjon i skolen og kompetanse i programmering øker fagforståelsen og gir elevene mulighet til mer kreativ bruk av viktige verktøy.

Til toppen