Solidaritetsprosjektet

THK stiftelsen og solidaritetsprosjekt på Gand

Gand videregående skole har stiftelsen THK som sin samarbeidspartner. Skolen samarbeider i forhold til THK sin humanitære del av organisasjonen. Elevene ved Gand har vært med og samlet inn midler til ulike tiltak i byen Korosten i Ukraina gjennom 20 år. Ved hjelp av midlene som er blitt samlet inn, har det blant annet blitt bygget barnehjem, dagsenter for barn med ulike funksjonsnedsettelser, mor – barn hjem, fritidshus for barn og unge og det siste prosjektet vi bidro til var å bygge et hjem for unge enslige mødre.

Hør og se mer i en bildeserie om dette og prosjektene skolen har vært med på.

Skolens solidaritetsprosjekt - Tsjernobyl

Årshjul for solidaritetsarbeid ved Gand (PDF, 117 kB)