Rutiner for fraværsføring

11/10-2021 opphører unntaksbestemmelsene for fraværsføringen. Det vil ikke lenger være mulig for elever å dokumentere fravær med egenmelding eller foreldremelding. 

Dokumentert fravær skal nå føres som «D» i VIS. Det er kun fravær som skal unntas vitnemålet (som for eksempel elevrådsarbeid) som skal føres som «R».

Elever som har symptomer på luftveissykdom skal teste seg, og møte på skolen dersom testen er negativ. Selve testingen kan ta noe tid. Det åpnes for at skolen selv kan dokumentere elevens fravær dersom fraværet skyldes gjennomføring av covid-test/selvtest. Dette fraværet skal føres som «D» i VIS. 

Dersom en elev tester positivt på en selvtest, skal eleven regnes som syk. I så fall er det helsevesenet som må dokumentere fraværet. Dette fraværet skal føres som «D» i VIS.

Til toppen