Rutiner for fraværsføring

Dokumentert fravær skal nå føres som «D» i VIS.
Det er kun fravær som skal unntas vitnemålet (som for eksempel elevrådsarbeid) som skal føres som «R».