Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

Slik foregår eksamen:

VG1 20 % av elevene skal trekkes ut i enten matematikk skriftlig, matematikk muntlig og naturfag muntlig.

VG2 20 % av elevene skal trekkes ut i enten norsk skriftlig eller muntlig, engelsk skriftlig eller muntlig og samfunnsfag muntlig.

I tillegg skal alle opp til tverrfaglig eksamen

VG3 Automasjon tverrfaglig eksamen

VG3 påbygg:  2 skriftlige eksamener (norsk hovedmål er obligatorisk) og 1 muntlig.

VG4 påbygg:  1 skriftlig eksamen (norsk hovedmål) og trekkes ut i 2 eksamener i tillegg skriftlig/muntlig.

Til toppen