VIS

Fra og med skoleåret 2020/21 skal Rogaland fylkeskommune sammen med alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, innføre et nytt skoleadministrativt system kalt VIS (Visma in school).

Systemet skal samle flere forskjellige litt utdaterte system under en paraply. Vi ser frem til å ta det nye systemet i bruk, men før den tid skal det gjennomføres en grundig opplæring. Her på skolen har vi et innføringsteam med representanter fra ledelsen, tillitsvalgte og merkantil tilsatte. Etter hvert vil også starte opp arbeidet i et litt større team med representanter fra alle skolens avdelinger slik at informasjon og opplæring videre ut i organisasjonen kan bli så god som mulig.

Til toppen