Velkommen til nytt skoleår.

Første Skoledag 17 august – plan for fremmøte. 
Elevene møter på Elise Ottesens plass i E/D bygget 

 

Klasser 

Klokke 

Antall 

08.05 

VG2 Helsefagarbeider 
VG2 Barn og Ungdom 

VG2 Byggteknikk 

VG2 Kjøretøy 
VG2 Bilskade og lakk 

195 

08.40 

VG2 Elenergi 
VG2 Data og elektronikk 
VG2 Automatisering 
Vg3 Automatisering 
Vg2 IKT Servicefag 
VG2 Transport og logistikk 
Vg2 Salg, service og sikkerhet 

165 

09.15 

Arbeidstrening 
Utvidet praksis bygg 
Utvidet praksis Service og samferdsel 

Innføringsklasser for minoritetsspråklige elever 

90 

09.50 

VG1 Teknikk og industriell produksjon 
VG1 Elektro 

150 

10.30 

VG1 Helse og oppvekst 

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

135 

11.10 

VG1 Salg, service og reiseliv 

Vg1 Bygg og anleggsteknikk 

135 

12.00 

3 påbygg 

4. Påbygg

210 

18:00 4. påbygg kveldsklasse 30
Til toppen