Velkommen til åpen skole!

Gand logo med visjoner - Klikk for stort bilde

Gand videregående skole - en skole med høy trivsel, mangfold og et bredt og variert utdanningstilbud, vil du nå ha anledning til å ta en nærmere titt på!

Tirsdag 24.januar 2023 fra kl. 16.30 til kl. 19.30 er skolen åpen – for alle som er interessert! Vi ønsker likevel spesielt velkommen til foresatte og elever i 10.trinn, og elever i videregående skoler som ønsker å vite mer om vår skole og våre utdanningstilbud.

De ulike avdelinger, med sine lærere og elever, vil disse timene presentere skolens tilbud på Vg1, Vg2 og Vg3/4.

Skolens yrke- og utdanningsrådgivere vil ha åpen presentasjon i skolens auditorium med tema:

«Valgets kvaler – yrkesfag eller studieforberedende? Muligheter og begrensinger.»

Dette skjer i to omganger kl. 17.00 og kl. 18.00

Sist, men ikke minst – skolens fantastiske kantine vil ha åpent for salg av kaffe eller noe å bite i.

Arbeidstrening har sitt utsalg åpent – hvor de vil selge både lapper og egne produkter.

NB! Skolen har ikke parkeringsplasser, og en henviser derfor til bruk av offentlig kommunikasjonsmidler eller bruk av offentlige parkeringsplasser.

Vi håper å se deg tirsdag 24. januar!

Sverre Hetland

Rektor