Velkommen til alternativt "åpent hus" på Gand 09.02.2022 for 10 klasseelever!

Gand videregående skole inviterer 10.klasseelever til et digitalt møte i skoletiden, onsdag, 09.02. kl. 09.00-10.15. Vi oppfordrer elevene til å gjøre seg kjent med programområdene her på hjemmesiden
Under de fleste programområdene ligger det filmsnutter du kan se.

Det vil være en fordel å samle 10.klasseelevene i større grupper under møtet og at det blir vist på storskjerm.

Program:

  • Velkommen v/rektor Lars Tore Helgeland
  • Kort presentasjon av programområdene våre ved lærer og elev
  • Svar på aktuelle spørsmål
  • Det vil være mulighet å stille spørsmål underveis via SMS (telefonnumrene oppgis på skjermen i løpet av møtet)

Link til møtet: Klikk her for å delta i møtet

VELKOMMEN TIL Å BLI BEDRE KJENT MED OSS :-)

Til toppen