Praktiske info om oppstart VG2 mandag 27.04.

  • Inngang i C bygget er stengt de andre inngangene er åpne. Det vil være antibac tilgjengelig ved inngangene.
  • Elevene går direkte til klasserom eller verksted når de kommer til skolen.
  • Viktig: Det første som skal skje når elevene møter på mandag er at lærer går gjennom smittevernveilederen med klassen. Ha spesielt fokus på god håndvask, samt rutiner for bruk og rengjøring av felles verktøy.
  • Kantinen vil være åpen fra 07.30 – 12.00, men med begrenset utvalg. Det anbefales at elevene har med niste. En må bruke kort eller Vipps. Maten må spises i klasserom eller i verksted. Bordene i kantina blir avsperret pga svært strenge renholdsrutiner
  • De enkelte programområdene er tildelt en egen tid for lunsjhandel i kantine: TIP 10.00, Elektro 10.30, SS 11.00, HO 11.30. Ut over dette kan enkeltelever handle i kantina ved behov.
  • Det blir ikke mulig å parkere på skolens område fra og med mandag, men Sandnes kommune sine parkeringsplasser kan benyttes. Disse er gratis foreløpig frem til 15. mai.
  • I noen områder på skolen vil det bli avmerket hvor og hvordan en skal bevege seg. I A bygget vil vi ha «enveiskjøring» i de smale gangene. Følg piler til klasserommet.
  • Til dere som bruker klasserom eller arbeidsrom. Fest en gul lapp på alle elevpulter og lærerarbeidsplasser som er i bruk. Da vet renholderen hvilke pulter som må vaskes.
  • Renholderne vil ha spesielt fokus på renhold av toaletter og overflater med hyppig berøring så som dørhåndtak, døråpnere, drikkeautomater etc.
  • Hvis vi oppdager elever som er syke eller som blir syke skal disse isoleres og fraktes hjem fra skolen. I tilfelle isolasjon blir nødvendig brukes grupperom E127, E128, eller E129. Det ligger toalett i umiddelbar nærhet og og den som er syk kan hentes ved inngang i sør.

Rektor

Til toppen