PC-ordningen

PC-ordningen starter opp igjen 16. juni.

Elever som går Vg1 første gang i offentlige videregående skole i Rogaland og har ungdomsrett, kan benytte ordningen én gang fram til fristen 30. november

Spesielt for Gand videregående:

På Gand vil følgende programfag kreve Windows installert på maskinen:
TIP: Benytter programmet Solide Edge for teknisk tegning
Bygg- og anleggsteknikk: Benytter programmet AutoCad for teknisk tegning
Elektrofag: Benytter ulike PLS programmer og program for skjemategning. Mac har mulighet for å kjøre Windows operativsystem i tillegg, men elevene må da kjøpe lisens til Windows og installere denne selv.

Andre programfag kan velge operativsystem etter eget ønske.

Les mer om PC-ordningen

Til toppen