Oppstart for nytilsatte høsten 2022

Hei og velkommen til Gand. Vi gleder oss til å møte dere og har satt opp følgende program for introduksjonsdagene i august:

 

Tirsdag 09. august.

Kl.0830 – 11.00 Velkommen til Gand ved rektor Sverre Hetland og ledergruppen. Vi møtes på personalrommet og fortsetter i Gaugen.

  • Satsingsområder
  • PUA (pedagogisk utviklingsarbeid) vurdering, elev aktiv læring, SNO etc.
  • God skolestart – makkerskap
  • Laget rundt eleven
  • Onsdagsmøter og informasjonsrutiner

Kl. 11.00 – 12.00 Det serveres felles lunsj

Kl. 12.00 – 13.30 HMS, beredskap og brannvernsrutiner ved Jan Erik Thorkildsen

Kl. 13.30 – 15.00 Innføring i skolens IKT systemer ved Sverre Wilhelmsen og Endre Egeland

KL. 15.00 – 15.30 Henting av nøkler og kort, samt tid med egen avdelingsleder

 

Onsdag 10. august
08.15 – 11.30 1. hjelpskurs

11.30 – 12.15 Lunsj – ta med matpakke

12.15 – 14.00 Info om skolens administrasjonssystem VIS (Visma in school)

14.00 – 15.00 Praktisk info – handlingsplaner og rutiner etc

 

Mindre justeringer kan forkomme.

Med vennlig hilsen
Sverre Hetland
rektor

Til toppen