Hurtigtester

Som sikkert flere har fått med seg er det noe knapphet på hurtigtester. Følgelig må det prioriteres. Sandnes kommunes nettsider sier følgende:

Hovedregler:
• Elever og ansatte med symptomer bør testes uavhengig av nærkontaktstatus.
Ansatte som er nærkontakter til smittede testes dag 3 og 5 etter kontakt med smittede.»

Videre sier Sandnes kommune i epost til skolene:

Skoler skal kun ha liggende tester og dele ut til ansatte.
For barn og unge med symptomer eller som husstandsmedlem med smitte kan foreldre eller unge hente på kommunens utleveringssteder.

Vi gjennomfører igangsatte testregimer på aktuelle klasser, men fra i dag setter vi ikke i gang nye tilsvarende testregimer. 

Elever med symptomer eller som hustandsmedlem med smitte;  må hente tester selv på kommunens utleveringssteder.

Til toppen