Første skoledag for elever.

  

Velkommen som elev på Gand vgs.! Vi starter opp skoleåret mandag 16.08 på Elise Ottesens plass i E/D bygget etter følgende oppmøteplan:

 

Rektor.

 

Klokke 

Klasser 

08.05 

Vg2 Helsefagarbeider 
Vg2 Barn og Ungdom 

Vg2 Betong og Mur 

Vg2 Tømrer 

Vg2 Kjøretøy 
Vg2 Bilskade og lakk 

Vg2 Transport og logistikk 

08.40 

Vg2 Datateknologi og elektronikk 
Vg2 Automatisering 

Vg2 Elenergi og ekom 
Vg3 Automatisering 
Vg2 Informasjonsteknologi 
Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon 

Vg2 Salg og reiseliv 

 

09.15 

Arbeidstrening 
Utvidet praksis bygg 
Utvidet praksis Service og samferdsel 

Innføringsklasser for minoritetsspråklige elever 

09.50 

Vg1 Teknikk og industrifag 
Vg1 Elektro og datateknologi  

10.30 

Vg1 Helse og oppvekst 

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

11.10 

Vg1 Salg, service og reiseliv 

Vg1 Bygg og anleggsteknikk 

12.00 

Vg3 påbygg 

Vg4 påbygg (

 

18.00

Vg4 påbygg kveldsklasse

Til toppen