Farlig ferdsel i og ved toglinjer samt rundt høyspenningsanlegg.

Bane NOR ser et økende problem blant barn og unge som ferdes ulovlig i og ved jernbanespor. Dette er ekstremt risikabelt. Ulovlig ferdsel rundt høyspenningsanlegg er også av ekstremt høy risiko. Bane NOR ønsker å formidle kunnskap om dette og har blant annet laget noen videoer for å sette fokus på dette.

Videoen under har bane NOR laget for å sette fokus på høyspent.

 

 

Videoen under er i forhold til kryssing av jernbanesporet:

 

 

Passering av planoverganger på en trygg måte med bil:

Til toppen