Elever og lærere på dagskurs med Prosjekt frihet

 Onsdag denne uka var lærere og miljøarbeidere på innføring, kombinasjonsklasser og UP på dagskurs med Prosjekt frihet. Kurset var et samarbeid med morsmålslærere fra FBU i Sandnes, helsesykepleiere og Gand. Temaet er knyttet til forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll. Linn Iren Engemyr Knutsen  holdt et flott, inspirerende og viktig kurs for oss i arbeidet for et enda bedre elevmiljø på Gand. Nå gleder vi oss til å bruke dette inn i vår undervisning.

Til toppen