Neste skoleår tar vi i bruk nye læreplaner på alle VG1 kurs i det som er kalt en fagfornyelse. I tillegg har vi fått en overordnet del som erstatter den tidligere generelle delen.

  

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og fylkesvaraordfører inviterer til

FORELDRE-/FORESATTEMØTE OM RUSSETIDEN

Til toppen