VG2 Kjøretøy

På Gand disponerer kjøretøyklassene nye flotte verkstedhaller.

Litt om faget

Elevene arbeider sammen to og to på hver sin bil som de låner av skolen.Moderne biler er mye mer avanserte enn de var for få år siden, spesielt på elektro-/elektronikksiden. De forskjellige systemer i bilen som bensin innsprøyting, tenningssystem, automatgirkassestyring, krengningsstabilisering, blokeringsfrie bremser, antispinnregulering, turbotrykkregulering, klimaregulering pluss mange flere er elektronisk styrt og kommuniserer med hverandre via en databuss. Denne utviklingen, med elektronikk i bilen, vil øke i omfang for nye biler. Dette stiller store krav til dagens bilmekanikere.

Fagoversikt
Norsk 2t
Engelsk 2t
Samfunnsfag 3t
Kroppsøving 2t
Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t    Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnslære 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
         
         
I prosjekt fordypning er du utplassert i bedrift. Dette utgjør 3 perioder på 2 uker hver i løpet av skoleåret.
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson