VG2 Bilskade, lakk og karosseri

  • bilskade
  • P1000410

I forbindelse med skader på kjøretøy i Norge betaler forsikringsselskapene ut i overkant av 10 milliarder til bilverkstedene hvert år. I tillegg kommer alle de skadene som betales av kunden selv. Her er det et stort behov for dyktige håndtverkere. Kan dette være ditt springbrett?

Litt om faget

Opplæring fåregår i vårt nye verksted og vi er stolte over å ha et av nordens beste og mest moderne verksted for bil og lakk.

Fagoversikt
Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t    Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnslære 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
         
         
I prosjekt fordypning er du utplassert i bedrift. Dette utgjør 3 perioder på 2 uker hver gang i løpet av skoleåret.
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson