VG1 TIP

TIP er for deg som liker praktisk arbeid med tekniske ting, er interessert i maskiner, motorer eller metallarbeid, er interessert i digital tegning med tegneprogram

Gand vgs er en skole med lange tradisjoner innen VG1 Tip. Vi har dyktige lærere som har mange års erfaring fra industrien.
Etter endt skoleår har du muligheten til å fortsette veien mot i overkant av 80 forskjellige fagbrev eller svennebrev. Innen mange av disse yrkene er det mangel på folk med fagbrev. VG1 Tip er derfor den studieretningen som gir de største valgmulighetene.

Fagoversikt
Fellesfag 12t    Norsk 2t
Programfag 17t   Engelsk 3t
Prosjekt til fordypning 6t   Naturfag 2t
TOtalt 35t   Matte 3t
      Kroppsøving 2t
         
      Programfag: produksjon, tekniske tjenester, dokumentasjon og kvalitet 17t
         
 
I prosjekt fordypning får du muligheter til å prøve enkelte av de aktuelle lærefagene og få erfaringer med oppgaver og arbeidsmåter. Du kan velge et av disse fem forslagene:
Kjøretøy. (Bilmekaniker)
Bilskade, lakk og karosseri. (Biloppretter og lakkerer)
CNC-maskineringsfaget. (Maskinarbeider, dreiing/fresing)
Sveisefaget
Industrimekaniker
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson