VG2 Salg, service og sikkerhet

Litt om fagene

Salgsfaget:
For å lykkes med salg må du ha evnen til å skape gode resultater. Det finnes som kjent ingen garanterte veier til lykke og rikdom, men som dyktig selger vil du ha gode muligheter for å nå svært langt. Som lærling innen Salgsfaget, og som aktiv selger senere, må du like å ha kontakt med mennesker, like å prate, utstråle tillit og være glad i høyt tempo og aktivitet. Har du i tillegg god kunnskap om produktene du selger og et smil på lur, kan du nå langt. Vi gir deg grunnlaget for en karriere som suksessrik selger.

En god selger kan selge hva som helst, hvor som helst. Derfor er jobbmulighetene nærmest uendelige etter endt utdannelse. Det er heller ikke uvanlig at selgere som har jobbet noen år starter egne bedrifter eller avanserer til avdelingssjefer der de jobber. Men husk at du som selger også må kunne klare å stå alene i perioder, og ikke gi opp når du møter motstand.
Sikkerhetsfaget:
Sikkerhetsfaget handler i stor grad om å yte service. Du lærer om hvordan du imøtekommer dine fremtidige oppdragsgiveres krav om service og lønnsomhet. Undervisningen vil gi deg kunnskaper om blant annet risikovurdering, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og innsats på et skadested. Du får også en innføring i gjeldende regelverk, etikk og HMS (Helse, miljø og sikkerhet).
Som ferdig utdannet vekter vil du jobbe med å forebygge, eller minske konsekvensene av, uønskede hendelser.
Du skal være i stand til å iverksette riktige og nødvendige sikkerhetstiltak i mange forskjellige typer situasjoner. Som vekter bør du være pålitelig, trygg og ha evnen til å tenke klart der andre kan miste fokus. Du blir en ressursperson som andre henvender seg til når de har behov for assistanse. Utdannelsen er en god søknad om jobb ikke bare i forskjellige vaktselskaper, men også i et økende antall organisasjoner og større selskaper med egne sikkerhetsavdelinger.

Bilde

Kontor- og administrasjonsfaget
Mange tror at en bedrifts suksess gjenspeiler sjefens dyktighet. Det er sjelden hele sannheten. Det er summen av all kompetanse og dyktighet i bedriften som gir de gode resultatene. En dyktig bedriftsleder er derfor han eller hun som evner å ansette de riktige kontormedarbeiderne. Som lærling i Kontor og administrasjonsfaget får du grunnlaget for å bli nettopp den medarbeideren enhver bedrift ønsker å ansette. Du lærer å jobbe strukturert, å følge systemer og rutiner, god orden, effektivitet og service ovenfor både kunder og andre ansatte.

Du får kunnskap om bruk av data og IKT-systemer, du lærer god og presis kommunikasjon, budsjettering, prinsipper for regnskapsføring og effektiv saksbehandling. Du lærer om bedriftsetikk og HMS-regelverk. Både offentlig og privat sektor har konstant behov for dyktige medarbeidere innen kontor og administrasjon. Som kontormedarbeider tar du med deg dine gode rutiner uansett hvilken bransje du til enhver tid jobber i.

Fagoversikt
Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t    Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnslære 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
      Prosjekt til fordypning 9t
      Programfag (salg, sikkerhet, kontor- og administrasjonsfaget) 17t
 

I prosjekt fordypning får du muligheter til å gjøre deg kjent med aktuelle fag og yrker og du får mulighet til å velge faglig fordypning tidlig i opplæringen. Undervisningen foregår ved utplassering i bedrift

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson