Tredje klasse påbygg

Påbygging til generell studiekompetanse -3påbygg

Elever som har fullført Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram kan velge Vg3 allmennfaglig påbygging. Studiet er av teoretisk art og skal gi generell studiekompetanse for høyskole og universitet, og forberede elevene til dette, samt åpne opp for et spekter av yrkesvalg.
Du får totalt 30 timer undervisning pr. uke. Skoledagen starter vanligvis kl. 08.05 og slutter som oftest kl. 15.10. Noen av disse timene kan komme som studietimer i løpet av dagen.
Skolen har pr. dags dato to klasser.
Gand videregående skole tilbyr skoleåret 2016-2017 følgende programfag til valg for allmenn påbygging:
-Sosialkunnskap
-Biologi
-Markedsføring og ledelse

fagoversikt2

30 timer pr. uke

  Norsk 10t
Matematikk (praktisk matematikk eller teoretisk matematikk) 5t
Naturfag 3t
Historie 5t
Kroppsøving 2t
Programfag 5t
 
Del denne artikkelen på: