Fjerde klasse påbygg

Påbygging til generell studiekompetanse - 4Påbygg

Elever som har fullført vg1 og vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram, samt to år i lære og har bestått fagprøven, kan velge 4. påbygningsår. Studiet er av teoretisk art og skal gi generell studiekompetanse for høyskole og universitet, og forberede elevene til dette. Skolen har pr. dags dato 4 klasser, tre klasser på dagtid og en klasse på kveldstid. 

Undervisning på dagtid
Skoledagen starter vanligvis kl. 08.05 og slutter kl. 15.10. Undervisningen på dagtid vil ligge innenfor dette tidsrommet, med muligheter for studietimer innimellom. Vi vil prøve å legge undervisningen til 4 dager. Elevene må dog forvente at i noen uker vil vi bruke alle 5 skoledagene.

Undervisningen på kveldstid
Undervisningen vil foregå fra kl. 18.00 til 21.00 fra mandag til torsdag. Kurset vil bli en kombinasjon av undervisning i klasserom og oppfølging over Internett. Elevene må være forberedt på at noen vurderingssituasjoner vil bli lagt til lørdager. Dette vil det bli gitt beskjed om i god tid på forhånd.

fagoversikt2

 23 t/pr uke

Fellesfag  
Norsk 10t
Naturfag 3t
Matematikk  5t
Historie 5t
 
Del denne artikkelen på: