Innføringskurs for minoritetsspråklige

minor2

Minoritetsspråklige elever som har så dårlige norskkunnskaper at de ikke kan følge ordinær undervisning (jf. Opplæringslova §3-12) vil ha rett til norskopplæring. Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen mener vi ungdom som har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

Denne opplæringen foregår i egne innføringsklasser for å gjøre ungdommene klar til å gå i ordinære klasser innen videregående opplæring. Når elevene består norsk test tilsvarende nivå B1/B2 er de kvalifisert til å følge vanlig undervisning i de forskjellige programområdene.
Klassene er beregnet for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett. Elevene bruker ikke av opplæringsretten sin når de går i innføringsklasse.

  Antall timer
Norsk 12 t
Engelsk 4 t
Matematikk 4 t
Naturfag 4 t
Samfunnsfag 4 t
Kroppsøving 2 t
Totalt 30 t
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson