VG1 Helse & oppvekst

VG1 Helse & oppvekst

Utdanningen kan gi deg interessante jobber innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren: på sykehus, på bo- og aktivitetssenter, i hjemmebaserte tjenester, i barnehage, fritidsklubber, SFO, legekontor, tannlegekontor, ambulansefagarbeider, hudpleier, fotpleier eller på apotek.

Fagoversikt
  Fellesfag 12t    Norsk 2t
Programfag 17t   Engelsk 3t
Prosjekt til fordypning 6t   Naturfag 2t
TOtalt 35t   Matte 3t
      Kroppsøving 2t
      Helsefremmende arbeid 7t
      Yrkesutøvelse 5t
      Kommunikasjon og samhanding 5t
         
 
I prosjekt fordypning får du muligheter til å prøve enkelte av de aktuelle lærefagene og få erfaringer med oppgaver og arbeidsmåter som karaktiserer de ulike yrkene innen HELSE OG OPPVEKST
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson